20 let MAS

Sdružení SPLAV letos slaví 20 let svého působení na Rychnovsku.

Oslavte to s námi!

Kdo jsme?

Jsme místní akční skupina, jedna z 200 v České republice a jedna z více než tří tisíc v evropských zemích. My pracujeme na Rychnovsku pro 38 000 obyvatel 31 měst a obcí. Každou obec či město a jejich občany zastupuje několik našich členů, členů máme 62, jsou to starostové obcí, ředitelé škol, podnikatelé i zástupci neziskových organizací. Ti všichni se již opakovaně, každých 5 let, musí shodnout na tom, na co zaměříme své síly, co je potřeba na Rychnovsku zlepšit, co zachovat, co podpořit, kdy a jak.

Co tedy děláme?

Podněcujeme občany k aktivitám prospěšným pro ně i pro ostatní a pomáháme jim na ně získat peníze. Za 20 let své činnosti jsme už takhle pomohli připravit a uskutečnit 310 různých stavebních záměrů, nákupů technologií a vybavení a pomohli zahájit, udržet a rozvinout 41 vzdělávacích, sociálních a komunitních počinů.
Povzbuzujeme mladé lidi, jejich učitele, rodiče i ostatní k zájmu a péči o vzdělávání. V rámci 3 navazujících projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku se již šestým rokem snažíme především o vzájemnou spolupráci a sdílení dobré praxe mezi školami i mezi různými zájmovými skupinami ve vzdělávání, organizujeme pravidelná setkávání pracovních skupin, přednášky a besedy na aktuálně potřebná témata, soutěže, setkání, exkurze k podpoře poznání našeho regionu a na tom založeném učení.
Přinášíme náměty na zájmové aktivity a možnost jejich vyzkoušení. V Rychnově, Záměli a v dalších místech Rychnovska plníme přání mladým lidem i seniorům, zveme je na kávu a povídání, dílny kreslení i zpěvu, ručních prací, zahradničení, setkání cestovatelů i čtenářů, opakujeme angličtinu, řešíme problémy, nabízíme terapie, vycházky, výlety, cesty do vzdálených zemí i přespání u táboráku „pod širákem“.
Podporujeme spokojenost a spolupráci. Přednáškami místních znalců, besedami s významnými osobnostmi a rodáky, exkurzemi na výjimečná místa našeho regionu, ale i souborem her a upomínkovými předměty připomínáme lidem, kteří zde žijí, v jak příjemném a zároveň úspěšném koutě světa se nacházíme a jaké máme štěstí, že můžeme být jeho součástí.
Nabízíme příležitost získávat informace, zkušenosti i kontakty pro osobní a pracovní rozvoj. Díky 12 zahraničním partnerským organizacím a společným aktivitám mají občané našeho regionu možnost poznat život a názory obyvatel v jiných zemích Evropy, setkat se s nimi u nás i v jejich zemích a poměřit svou životní zkušenost s jejich.

Pro koho to děláme?

Pro všechny. Každý občan z území naší místní akční skupiny měl od roku 2024, kdy jsme Místní akční skupinu Sdružení SPLAV založili, možnost podílet se na užitku z takřka půl miliardy korun, které jsme plněním našich strategií do regionu přinesli.
Kde na to bereme peníze?
Máme 62 členů a 12 zaměstnanců, kteří se na chodu MAS podílejí. Každých 5 let připravujeme strategický plán složený z cílů i potřebných projektů, na jehož realizaci žádáme o finanční prostředky z fondů Evropské unie. Pokud jsme úspěšní, jako doposud vždy, získáme možnost náš strategický plán realizovat a finanční prostředky k podpoření potřebných projektů.

Kde jsou nejúspěšnější?

Ne všude jsou občané v čerpání dotačních prostředků stejně aktivní. Mezi obcemi vedou v objemu získaných dotací Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Rokytnice v Orlických horách, Vamberk a Záměl, podnikatelé vedou v Liberku, Rokytnici v Orlických horách a Skuhrově nad Bělou a nejaktivnější neziskové organizace jsou v Rychnově nad Kněžnou a Bartošovicích v Orlických horách.
Úspěšným blahopřejeme a na ty méně odvážně se těšíme!

Kde budeme slavit?

V průběhu roku vás zveme zejména na tyto akce:
  • březen: 16.3.2024 v Hostinci u Karla IV v Záměli na velikonoční výstavě, pozvánka na akci na webu
    19.3.2024 Den otevřených dveří v Mateřské škole Čtyřlístek, Mírová 1487, Rychnov n. Kn.  od 9 do 11h
  • duben: 18.4.2024 budeme pomáhat sázet 54 stromů v Záměli
    20.4.2024 se zúčastníme akce Pochod Přes tři lípy od 13 h ve Skuhrově nad Bělou Plakát
  • květen: 25.5. 2024 Oslavy 200 let příchodu Rettigových do Rychnova n. Kn. , událost na Facebooku, Plakát
  • červenec: 6.7.2024 na Velkolepé výstavě zemědělské techniky od veteránů až po současnost v Trnově Houdkovicích, pozvánka akci na Facebooku

Kvíz

Pokud si chcete prověřit znalosti, zda-li poznáte obce na území naší MAS, můžete v kvízu zde, kde je 20 otázek a právě 20 let bude také v prosinci naší MAS !!

Na konci kvízu stihněte tlačítko ODESLAT  hned poté ZOBRAZIT SKÓRE, zjistíte tak správné odpovědi.