Olympiáda regionálních znalostí

Olympiáda regionálních znalostí proběhla poprvé v roce 2019, druhý ročník proběhl se zpožděním online v březnu 2021. Třetí ročník v roce 2021 a čtvrtý v roce 2022 se uskutečnil již živě opět na podzim.

Těšíme už opět osobně na podzim 2023!

Podrobnosti o jednotlivých ročnících: