Zájmová skupina mladých

Zájmová skupina mladých při MAS Sdružení SPLAV vznikla v prosinci 2022. Jádro skupiny tvoří účastníci mezinárodních projektů MAS (program Erasmus+): Youth Participation in Decision Making (Účast mladých na rozhodování místních samospráv, rok 2022) a Enclaves of Life (Enklávy života, 2020 – 2023). Skupina je otevřená dalším zájemcům ve věku 15 – 30 let z regionu či s aktivním vztahem k regionu.

Účastníci podepsali memorandum o spolupráci, ve kterém deklarují dobrou vůli vytvářet podmínky a příležitosti pro aktivity mladých v území MAS.

K cílům skupiny patří:

  • zvýšení počtu mladých lidí zapojujících se do příprav a realizace aktivit v regionu včetně mezinárodní spolupráce,
  • vytváření příležitostí pro vzájemná setkávání, výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe,
  • účast na přípravě a realizaci místně zakotvených strategií, projektů a aktivit,
  • šíření filozofie LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje,
  • šíření dobré pověsti MAS Sdružení SPLAV.

Kontakt za mládež:

Kontakt za MAS:

Instagram

FOTOGALERIE:

  • únor 2024 – příprava charitativního projektu. Děkujeme Obci Záměl za poskytnutí zázemí Komunitního centra.
  • listopad 2023 – debatní putování po Staroboleslavsku a Podřipsku o důležitosti vzdělávání s Petrem Hudouskem a Ing. arch. Kateřinou Holmovou
  • únor 2023, Záměl – workshop strategického plánování s Mgr. Anežkou Pavlišovou
  • leden – únor 2023 – práce na podání projektu do ERASMU+ mobility mládeže
  • prosinec 2022, Nebeská Rybná – memorandum o spolupráci, navrhování projektových témat