Příprava Strategie

Pracovní verze SCLLD dokončena

V prosinci 2020 byla dokončena pracovní verze Strategie MAS Sdružení SPLAV 2021-27. Postupně budou doplněny i přílohy SCLLD (socioekonomická analýza, SWOT analýza a další). Budeme rádi za všechny vaše názory, podněty a připomínky k této strategii. Veškeré připomínky prosím zasílejte do 31.1.2021 na emailové adresy katerina@sdruzenisplav.cz nebo petr@sdruzenisplav.cz.

Anketa obyvatel regionu MAS Sdružení SPLAV k strategii rozvoje

Během srpna 2020 je realizována anketa mezi obyvateli MAS Sdružení SPLAV. Budeme rádi, pokud se této ankety zúčastníte i vy. Můžete kliknout na následující odkaz, nebo naskenovat QR kód
Vyplnit dotazník obyvatel Rychnovska pro MAS!