PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Toto téma je na území MAS nové a jak zařízení, tak i aktivity na pomoc zaměstnanosti rodičů malých dětí v regionu schází a rodiče, zejména matky dětí jsou největší znevýhodněnou skupinou na trhu práce. Potřebná je zejména péče o děti předškolního a mladšího školního věku v době mimo provoz školských zařízení, v regionu chybí i zařízení pro péči o malé děti do 3 let. MAS bude podporovat aktivity umožňující rodičům dětí, zejména ženám, přijmout stálé zaměstnání jako základ ekonomické i sociální stabilizace mladých rodin.

Název opatření OPZ: 

  • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Dokumenty k opatření Prorodinná opatření

2. VÝZVA uzavřena

Prorodinná opatření – hodnocení projektů

 

1. VÝZVA uzavřena

Prorodinná opatření – vybrané projekty

Podporované aktivity:

  1. zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  2. doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  3. příměstské tábory
  4. společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  5. vzdělávání pečujících osob
  6. dětské skupiny

 

Podrobnosti: