TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

5. VÝZVA  uzavřena

4. VÝZVA  uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Technika pro lesní hospodářství

 

Plánovaná výzva:

  • rok 2017

Způsobilé výdaje:

  • stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
  • stroje ke zpracování potřebních zbytků a pro přípravu půdy před zalesněním
  • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, údržbu a opravy lesních cest
  • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
  • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně technologického vybavení

Příjemce:

– soukromí držitelé lesů, obce a jejich sdružení a malé a střední podniky na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh

Míra podpory:

  • 50%

Výše způsobilých výdajů:

  • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: