Otevřené výzvy OP TAK

V tuto chvíli ještě není vyhlášena žádná výzva MAS pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, na základě které lze v letech 2022 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.

Můžete se podívat na Připravované výzvy.