Připravované výzvy OPŽP

V tuto chvíli je otevřena Výzva MAS vyhlášená z operačního programu Životní prostředí, další výzvy se zatím nepřipravují.