Připravované výzvy OPŽP

V tuto chvíli ještě není připravena žádná výzva MAS z Programového rámce Operačního programu Životní prostředí, na základě které lze rozdělovat v období 2021–2027 dotace mezi žadatele.