Aktivity

 1. Zahajovací online konference – Od základů: Podpora účasti mládeže na venkově v agendě EU REPORT
 2. Evropská konference v Polsku – Od komunitně vedeného místního rozvoje, metody LEADER a místního participativního rozpočtování po Evropskou občanskou iniciativu; Dialog občanů: Volby do EP 2024 – proč potřebujeme spravedlivé a rovnocenné volby? Role mládeže v demokracii EU.
 3. Evropská konference v Řecku – Občanství v EU a práva mobilních občanů EU. Oxfordská debata: Význam identity a příslušnosti v politických procesech. Pomluvy jako politický nástroj.
 4. Webinář – Svobodné cestování, život a práce: Maastrichtská smlouva. Mladý parlament projektu GroundUp k právům občanů EU.
 5. Evropská konference ve Švédsku – Nové fenomény, které ohrožují integritu voleb: dezinformace, falešné zprávy, zavádějící obsah. Dialog občanů: Hlasy mládeže – příprava na studijní návštěvu v Bruselu.
 6. Studijní návštěva v Bruselu – Výsledky Konference o budoucnosti Evropy (doporučení občanů) v kontextu práv občanství EU – více moci pro občany. Přenos závěrů od mládeže k tvůrcům politik EU.
 7. Evropská konference v České republice – Konzervativní posuny v politice – jak ovlivňují kvalitu života venkovských obyvatel? Oxfordská debata: Za koho hlasujeme? Genderový rozměr politiky a místního rozvoje.
 8. Webinář – Mezistátní spolupráce mládeže a místních veřejných orgánů. Nové technologie a e-demokracie.

Videosoutěž ´Proč volit EU´

V rámci projektu jsme vyhlásili videosoutěž pro studenty (dvoučlenné týmy) středních škol z našeho regionu. Celkem nám přišlo 8 minutových videí ze čtyř různých škol. Vyhlášení vítězů proběhlo 29.2.2024 v rychnovské knihovně. Týmy které se umístili na 1.-3. místě pojedou v rámci projektu „From the GroundUp“ do Bruselu na společnou akci mladých zástupců všech organizací zapojených do projektu.

Zahajovací online konference – Od základů: Podpora účasti mládeže na venkově v agendě EU

 • Termín: 28. – 29. 2. 2024
 • První den konference byl věnován partnerům projektu a vzájemnému seznámení, projektovému řízení a nejdůležitějším tematickým okruhům, kterým se budeme v průběhu projektu věnovat. Druhý den byl otevřený pro veřejnost a probíhal v hybridní formě – online pro zahraniční partnery a jejich hosty a v Městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou pro studenty středních škol. Na programu byla moderovaná debata o problémech, kterým čelí venkovské lokality, workshop s organizací Milion chvilek pro demokracii, přednáška o fungování EU a jejích orgánech a online zdravice od eurokomisařky Věry Jourové. V rámci konference byly vyhlášeny výsledky soutěže ´Volím EU´, které se se svými minutovými spoty zúčastnilo 18 studentů z Rychnovska. První tři oceněné dvojice s námi pojedou na studijní cestu do Bruselu v březnu 2025.
 • Program konference ke stažení: GroundUP.pdf