SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání není na území MAS příliš rozvinuté z důvodu finanční, legislativní a organizační náročnosti udržení sociálních podniků. Přitom existence ekonomicky samostatných podniků, jejichž provoz je přizpůsoben zaměstnání různě znevýhodněných osob je v regionu velmi žádoucí.  MAS má zájem napomoci jejich vzniku a udržitelnosti finanční podporou i přenosem dobré praxe z jiných regionů.

Název opatření OPZ: 

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

2. VÝZVA uzavřena

Sociální podnikání – neinvestice hodnocení    projektů

1. VÝZVA uzavřena

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Podporované aktivity:

 1. integrační sociální podnik
   • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance nezbytných pro fungování podniku
   • Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
   • Marketing sociálního podniku
   • Provozování sociálního podniku
 2. environmentální sociální podnik
   • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance nezbytných pro fungování podniku
   • Vzdělávání zaměstnanců sociálního podnik
   • Marketing sociálního podniku
   • Provozování sociálního podniku
   • Environmentální audity a strategie
   • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

 

Podrobně: