Místní akční plán rozvoje vzdělávání

„MAP jako partnerství všech, kterým jde o kvalitní vzdělávání“

MAP I
MAP II
MAP III
MAP IV

Projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku I, II a III byly podpořeny dotací z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR.

LOGO MŠMT EU

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku IV je podpořeny dotací z OP JAK ze zdrojů EU a SR ČR.

LOGO EU A MŠMT

Zaměřujeme se na vybudování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství škol, učitelů, zástupců rodičů i odborníků na vzdělávání a neformálně vzdělávajících subjektů v území Rychnovska. V souladu s principy komunitně řízeného plánování: otevřenosti, participace, aktivního zapojování a diskuse témat chceme nastavit trvalý dialog o vzdělávání v území. Místní akční plánování je proces, otevřený všem, kteří se podílejí nebo chtějí podílet na vzdělávání dětí do 15 let v regionu, všem, kteří chtějí kvalitu vzdělávání nahlížet a posouvat spolu s dobou.

Cílem MAP je uskutečňovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit aktivity naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Zástupci škol, zřizovatelů, spolků, rodičů a dalších se mohou zapojit jak do Řídicího výboru projektu, tak do Partnerství připojením se k memorandu.

Budeme také rádi, pokud se bude více lidí věnovat práci v pracovních skupinách a formovat náměty k potřebným aktivitám.