Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007511

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Program: Operační program Zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity
  • Trvání projektu: 3/2018 – 2/2020
  • Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.
  • Kontaktní osoba: PharmDr. Ilona Mikušová

AKTIVITY PROJEKTU:

Více o projektu se dozvíte v našem medailonku.

Podrobnosti o projektu

 

AKTUÁLNĚ:

26. 8. 2019

3. běh motivačního programu projektu proběhl v období duben – červen 2019. Jeho účastníci společně absolvovali během těchto měsíců celkem 180 hodin vzdělávacích přednášek a workshopů, které byly součástí motivačního kurzu, terapeutických pracovních setkání na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí a exkurzí (tzv. happeningů). Kurz navštěvovalo 12 osob, které patřily mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, z rychnovského regionu.

Semináře byly zaměřené na orientaci na trhu práce, tvorbu osobního portfolia, kreativní timemanagment, finanční gramotnost, základní pravidla bezpečnosti. Nechyběly ani informace a praktické ukázky poskytování první pomoci. V souvislosti se zahradou a pěstováním léčivých bylin proběhly workshopy s přednáškami o léčivkách, jejich účincích a ukázkami zpracování bylin do formy čajů, solí, sirupů, a mastí.

Účastníci kurzu měli možnost absolvovat individuální poradenství s psychoterapeuty a kouči, kdy probírali různé problémy a překážky, se kterými se setkávají a společně hledali jejich řešení. Zaměření bylo převážně na hledání vhodného zaměstnání, aby bylo možné skloubit pracovní dobu a podmínky spolu se zdravotním znevýhodněním a rodinným životem.

Nyní stále probíhá terapie EEG Biofeedback, kdy absolventi kurzu dochází na individuální sezení. Jedná se o speciální terapii zaměřenou na trénink mozku, posilování paměti a soustředění. Je vhodná i jako prevence demence, stavu vyhoření, depresích, po operacích či úrazech mozku. Součástí projektu je také práce na zkoušku – zaměstnání několika osob na dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek, kdy mají možnost si vyzkoušet klasický pracovní poměr – pravidelnou docházku, plnění pracovních povinností s ohledem ke zdravotnímu zatížení.

Tento kurz byl opravdu nabit informacemi různého druhu, během jednotlivých setkání nechyběl humor a dobrá nálada, navázala se nová přátelství, která pokračují i nadále. Věřím, že projekt byl přínosem pro všechny zúčastněné, obohatil je vědomostmi, zkušenostmi i pracovními dovednostmi, které využijí ve svém dalším životě a podaří se jim získat pracovní místa, která budou respektovat jejich osobní potřeby (zdravotní znevýhodnění i péči o osobu blízkou).

 

11. 3. 2019

9. 4. 2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka ke 3. běhu motivačního programu projektu, který bude zahájen 23. dubna 2019.

Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili.

Aktivity motivačního programu jsou pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme náklady na dopravu a stravování během společných aktivit.

Díky projektu nabízíme také vybraným účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.

Přijďte si poslechnout, konkrétní informace o projektu a co Vám může přinést.

 

1. 12. 2018

Návštěvou a exkurzí Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou jsme zakončili dvouměsíční kurz, určený pro 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Jeho náplní byly semináře zaměřené na situace, se kterými se účastníci setkávají v běžném životě – oblastí rodinných i pracovních.  Byly také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti. Součástí kurzu byly individuální konzultace s odborníky a pracovní setkávání na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí – účastníci si zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušeli různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů uskutečnit opravdu všechny naplánované aktivity až do poloviny listopadu.

Součástí tohoto programu byly tzv. happenigy – návštěvy spřátelených organizací – s cílem poznat organizace zajišťující sociální služby. Kde všude jsme byli, se podívejte tady Setkání a happeningy.

V současné době ještě dobíhá jedna terapie, kterou kurzisti mohou zdarma absolvovat – a to trénink mozku – posilování pozornosti, soustředění, paměti – prostřednictvím terapie EEG Biofeedback. Je nápomocná při řešení různých dysfunkcí, zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích, stavech vyhoření, prevence demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.

Čtyři absolventi kurzu využívají dále podporu formou zaměstnání u různých zaměstnavatelů – po dobu tří měsíců na zkrácený pracovní úvazek.

Závěrečný běh tohoto kurzu plánujeme otevřít v polovině dubna příštího roku – opět pro skupinu nezaměstnaných, se zdravotním znevýhodněním.

16. 10. 2018

Na konci září jsme zahájili 2. běh motivačního kurzu, který je součástí projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Účastní se ho 13 osob se zdravotním znevýhodněním, jsou nezaměstnaní, z rychnovského a ústeckého regionu.

Náplní kurzu jsou přednášky, které jsou zaměřené na informace o aktivních možnostech práce, o povinnostech, o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci. Tyto semináře doplňují setkání na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí, kdy společně poznáváme léčivé byliny, učíme se jak je pěstovat a zpracovávat. Samozřejmě všichni jsou zapojeni do dalších zahradnických prací, které jsou potřebné v tuto podzimní dobu.

O léčivkách nám přijela povídat jedna z našich největších odbornic – paní Podhorná, majitelka firmy Naděje. Přednáška proběhla zároveň i pro veřejnost – byl o ni veliký zájem.

Součástí tohoto kurzu je také vyhledávání vhodných pracovních příležitostí pro účastníky kurzu, zveme si na semináře potencionální zaměstnavatele, kteří představují svoji práci a nabízí volná místa. Budeme rádi, když se nám přihlásí další, kteří by byli ochotni zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním na kratší pracovní úvazek.

14. 9. 2018

Zveme vás na seminář ´Jak se orientovat v příspěvcích a dávkách´, který proběhne 20. 9. 2018 od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti ÚP v Rychnově nad Kněžnou. Pozvánka.pdf

10. 9. 2018

Sdružení SPLAV, z.s. zahajuje na konci září 2018 II. BĚH motivačního programu, který je součástí projektu „Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem“.

V jarních měsících proběhl první běh, který trval dva měsíce, absolvovalo ho 13 účastníků, kteří byli v převážné míře osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, někteří patřili mezi pečující o osobu blízkou. Aktivně se účastnili přednášek i pracovních setkání na terapeutické zahradě, podařilo se vytvořit partu, která se pravidelně scházela. Několik z nich využilo možnost dalšího zaměstnání na tři měsíce na zkrácený úvazek.

Nyní máme připravený další běh motivačního programu, který bude více zaměřený na osoby  se zdravotním znevýhopdněním a jeho náplň bude více přizpůsobena jejich potřebám.

Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie EEG Biofeedback.

Celý program bude probíhat na dvou místech – v Rychnově nad Kněžnou (konkrétní místo upřesníme začátkem září) a na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí – vedle zámku. Setkání budou probíhat 3x týdně – zpravidla v pondělí a čtvrtek v Rychnově, ve středu na zahradě v Doudlebách, druhý měsíc dvakrát týdně v Doudlebách, a jednou v Rychnově. Aktivity motivačního programu jsou pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme náklady na dopravu a stravování během společných aktivit. Díky projektu nabízíme také vybraným účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.

Náplní motivačního kurzu jsou semináře s tématy, které pomohou účastníkům objasnit různé situace, se kterými se setkávají v běžném životě – dotknou se oblastí rodinných i pracovních.  Jsou také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti – povídání o tom, jak hospodařit s penězi. Cílem individuálních konzultací bude možnost probrat s odborníkem své problémy, které je trápí a společně pro ně hledat řešení. Během pracovních setkávání na zahradě budou probíhat společné terapeutické programy, kdy si budou moci účastníci zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušet různé pracovní dovednosti spojené se zahradou.

Terapie EEG Biofeedback je jedinečná terapie určená pro trénink mozku – posilování pozornosti, soustředění, paměti. Je nápomocná při řešení různých dysfunkcí, zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích, stavech vyhoření, prevence demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.

Další informace k tomuto projektu Vám rádi poskytnou: koordinátorka projektu PharmDr. Ilona Mikušová, +420 777 813 837, email: ilona@sdruzenisplav.cz a manažerka Sdružení SPLAV Ing. arch. Kateřina Holmová, +420 732 578 889, email: katerina@sdruzenisplav.cz

 

18. 3. 2018

Realizace projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVEM´, který pořádá Sdružení SPLAV, z.s. byla zahájena v polovině dubna. Je určený pro skupinu nezaměstnaných osob se zdravotními problémy i pro ty, kteří pečující o osobu blízkou. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Účastní se ho 9 žen a 4 muži a společně absolvují semináře na různá témata – například – efektivní a pozitivní komunikace, sebepoznání, seberozvoj a sebekoučování, psychosomatika a samouzdravovací procesy v těle, orientace na trhu práce, trénink paměti, povídání o mozku a kterak ho můžeme povzbudit k vyšší aktivitě. Součástí kurzu jsou také pracovní setkávání na komunitní zahradě Sdružení SPLAV v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí.

Dále účastníky kurzu čekají individuální konzultace, trénink mozku pomocí speciální terapie EEG Biofeedback, bylinkové workshopy na zahradě a společná exkurze do Ostré nad Labem – návštěva bylinkové zahrady firmy Botanikus. Tento kurz jim napomůže lépe poznat sebe sama, své osobní schopnosti a dovednosti a také jim bude nápomocný při hledání vhodné práce s ohledem na své zdraví.

Chceme se také obrátit na potenciální zaměstnavatele, kteří by mohli nabídnout práci pro účastníky našeho kurzu – rádi by pracovali, ale převážně na zkrácený úvazek, a je zapotřebí přihlédnout k jejich zdravotnímu znevýhodnění. Účastníci jsou z celého rychnovského regionu – z Dobrušky, Rychnova, Týniště + přilehlých obcí. Pro některé z nich by byla také vhodná práce na doma.

Projekt je zaměřený na motivační a antidiskriminační program přispívající k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených. Dále je zaměřen na posílení spolupráce a koordinace činností organizací, které působí v oblasti sociálního začleňování na území ORP Rychnov nad Kněžnou.