SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INVESTICE

Na území MAS pracuje několik sociálních podniků, které mají zájem o rozvoj své činnosti. Další zájemci o sociální podnikání včetně samotné MAS dosud nebyli úspěšní v získání finanční podpory a rádi by svůj záměr uplatnili v rámci SCLLD.

4. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k opatření Sociální podnikání