Nature of Being in Nature

logo nature logo eu erasmus

NÁZEV PROJEKTU: 

  • Projekt Nature of Being in Nature: 2023-1-CZ01-KA220-ADU-000154850

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Poskytovatel grantu: Národní agentura Erasmus
  • Trvání projektu: 1.11. 2023 – 31.8. 2025
  • Žadatel projektu: Sdružení SPLAV, z.s., Česká republika
  • Partneři projektu: Polish Ecological Club, Polsko LAG Pirkan Helmi, Finsko Legend Foto, Slovensko
  • Výše grantu: 250 000 EUR

Naším projektem bychom chtěli posílit vztah veřejnosti k přírodě poukázáním na její obrovský význam pro život na zemi a spokojenost každého z nás a zároveň připomenutím nutnosti její ochrany. Pokládáme za vhodné využít současné období, kdy se kvůli opakovaným krizovým situacím, stále více lidí obrací k přírodě jako ke zdroji stálosti, stability a energie a hledá v ní alternativu pochroumaných hodnot a ztracených jistot.
Příroda je otevřená všem a jsme si v ní všichni rovni, máme stejná práva a povinnosti, stejné potřeby a možnosti je naplnit. Pobyt v přírodě díky mnoha různým podobám umožňuje odstranění bariér a handicapů v mezilidských vztazích a významně zlepšuje pocit pohody každého člověka. Zároveň pobyt v přírodě zvyšuje i zájem o ni, o rostliny, živočichy, procesy a zákonitosti a vede k šetrnosti v nakládání s přírodními zdroji a snaze o jejich zachování.

Aktivity projektu