Seznam zájmových skupin

Veřejná správa/veřejný sektor:

1. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá (IČ 70969655)
zastoupená místopředsedou svazku Bc. Vladimírem Bukovským
Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

2. Město Rokytnice v Orlických horách (IČ 00275301)
zastoupené starostou města PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

3. Město Vamberk (IČ 00275492)
zastoupené starostou města Ing. Janem Rejzlem
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

4. Městys Doudleby nad Orlicí (IČ 00274909)
zastoupený starostou města Ing. Ivanem Keprtou
Dukelská 68, 517 42  Doudleby nad Orlicí

5. Obec Černíkovice (IČ 00274801)
zastoupená starostkou obce Zdenkou Jedlinskou
517 04 Černíkovice 55

6. Obec Libel (IČ 00579254)
zastoupená starostkou obce Petrou Králíčkovou
517 41 Libel 28

7. Obec Liberk (IČ 00275051)
zastoupená starostkou obce Mgr. Kateřinou Hartmanovou
517 12 Liberk 70

8. Obec Lično (IČ 00275069)
zastoupená starostou obce Ing. Martinou Ludvíkovou
517 35 Lično 17

9. Obec Lukavice (IČ 00579301)
zastoupená starostkou obce Evou Martinů
516 03 Lukavice 190

10. Obec Lupenice (IČ 00579114)
zastoupená starostou obce Ing. Ivo Muthsamem
517 41 Lupenice 62

11. Obec Orlické Záhoří (IČ 00275204)
zastoupená starostou obce Vojtěchem Špinlerem
517 64 Orlické Záhoří 34

12. Obec Pěčín (IČ 00275221)
zastoupená starostou obce Miroslavem Petrem
517 57 Pěčín 207

13. Obec Rybná nad Zdobnicí (IČ 00275328)
zastoupená starostkou obce Jaroslavou Hotmarovou
517 55 Rybná nad Zdobnicí 150

14. Obec Synkov-Slemeno (IČ 00579289)
zastoupená místostarostou obce Jaroslavem Štefkem
516 01  Synkov 48

15. Obec Záměl (IČ 00275531)
zastoupená starostou obce Josefem Novotným
517 43 Záměl 158

16. Obec Zdobnice (IČ 00275557)
zastoupená starostou obce Petrem Novotným
Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Podnikání:

1. FARMA BROCNÁ s.r.o. (IČ 60913436)
zastoupená jednatelem  Josefem Kuncem
Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou

2. Farma Tichý a spol. a.s. (IČ 25941119)
zastoupená ředitelem Pavlem Tichým
517 43 Záměl 226

3. Farma Třebešov s.r.o. (IČ 49814532)
zastoupená Liborem Burianem
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

4. Jiří Petrlák (IČ 16229380)
soukromě hospodařící rolník
517 41 Tutleky 9

5. Milan Bárta (IČ 45592713)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou 116

6. Milan Pleva (IČ 16224990)
soukromý podnikatel
Českých Bratří 325, 517 43 Potštejn

7. Miroslav Bartoš (IČ 48597244)
soukromě hospodařící rolník
Byzhradec 3, 518 01 Dobruška

8. Petr Hájek (IČ 46456864)
soukromě hospodařící rolník
Merklovice 39, 517 54 Vamberk

9. Regional Development Agency (IČ 70157855)
zastoupená zástupkyní ředitelky Mgr. Michaelou Prouzovou
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

10. Vít Kovář (IČ 14522039)
soukromě hospodařící rolník
518 01 Bílý Újezd 30

11. Vladimír Hostinský (IČ 60885262)
soukromě hospodařící rolník
Dlouhá Ves 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

12. V-STAV RK s.r.o. (IČ 25967924)
Zastoupená jednatelem Miroslavem Valterou
Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

13. Zdeněk Bednář (IČ 67465846)
soukromý podnikatel
516 01, Liberk 5

14. Hotel Zdobnice, s.r.o. (IČ 01599429)
zastoupený Ivanem Hájkem
Zdobnice 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

15. Škoda Auto a.s. (IČ 00177041) – Mgr. Kadera Michal, LL.M.
zastoupená Jakubem Jedlinským
tř. V. Klementa 1869, 293 60 Mladá Boleslav

16. Vojtěch Květoň (IČ 11072300)
soukromý podnikatel
Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

17. Petr Biedermann (IČ 63615126)
soukromý podnikatel
517 12 Liberk čp. 9

18. Josef Šefl (IČ 74895176)
soukromý podnikatel
Hraštice 168, 517 03 Skuhrov nad Bělou

 

Environmentální oblast/péče o krajinu:

1. D-agro s.r.o. (IČ 28852711)
zastoupená jednatelkou Kamilou Biedermanovou
Javornice 180, 517 11 Javornice

2. Ekolife – družstvo Orlické Záhoří (IČ 46505857)
zastoupená Ondřejem Hulcem
517 64 Orlické Záhoří 8

3. HORAL, akciová společnost, Hláska (IČ  48171093)
zastoupená Ing. Jiřím Dostálem
Hláska 1, 516 01 Liberk

4. Ing. Libor Matyáš (IČ 67442706)
soukromě hospodařící rolník
517 64 Orlické Záhoří 70

5. Karel Pácha (IČ 45590648)
soukromě hospodařící rolník
Prorubky 15, 516 01  Liberk

6. ORLICKO a.s. (IČ 48168297)
zastoupená jednatelem Petrem Marešem
Nebeská Rybná 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

7. Richard Poláček (IČ 64226069)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou 61

8. Rudolf Poláček (IČ 88123006)
soukromě hospodařící rolník
Uhřínov 55, 516 01 Liberk

9. Statek Uhřínov, a.s. (IČ 60108754)
zastoupený ředitelem Ing. Martinem Kilianem
Uhřínov 57, 516 01 Liberk

10. ZDOBNICE a.s. (IČ 48173291)
zastoupená Josefem Duškem
517 56 Slatina nad Zdobnicí 39

11. Olga Květoňová (IČ 45547700)
soukromě hospodařící rolník
Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

 

NNO + spolková činnost:

1. Gymnázium F. M. Pelcla (IČ 608 84 703)
zastoupené ředitelkou Mgr. Pavlínou Školníkovou
Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou

2. Základní škola a mateřská škola Doudleby nad Orlicí (IČ 75015838)
zastoupená ředitelem Mgr. Františkem Klapalem
Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí

3. Základní a mateřská škola Javornice (IČ 70979936)
zastoupená ředitelkou Ing. Miroslavou Reinberg Dvořákovou
517 11 Javornice 2

4. „Má vlast – můj domov  z.s.“ (IČ 28554744)
zastoupená předsedkyní Marií Trejtnarovou
Záměl 27, 517 43 Potštejn

5. Sdružení Neratov, z.s. (IČ 46456970)
zastoupené Vladislavem Bukáčkem
517 61 Bartošovice v Orlických horách 84

6. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Merklovice (IČ 67438946)  zastoupená Jaroslavem Kaplanem
Merklovice 90, 517 43 Vamberk

7. Sportovní klub Solnice, z.s. (IČ 15040551)
zastoupený předsedou Milanem Hrubým
Komenského 594, 517 01 Solnice

8. TJ Sokol Černíkovice, z.s. (IČ 48613258)
zastoupený Václavem Duškem
517 04 Černíkovice 200

9. Villa Nova Uhřínov –  středisko experimentální archeologie a regionálních dějin (IČ 60884037)
zastoupené předsedou PhDr. Bohumírem Dragounem
Uhřínov 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

10. Spolek přátel historie Vamberka (IČ 22714715)
zastoupený Ing. Vladimírem Sodomkou
Tyršova 25, 517 14 Vamberk

11. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou (IČ 42887968)
zastoupená Bc. Jiřím Janečkem
Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

12. Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (IČ 22772243)
zastoupený Ing. Vladimírem Hulmanem
Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

13. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (IČ 25948890) – Radek Jakubský
zastoupená Bc. Petrou Matějíčkovou
Javornická 1652, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

14. Ing. Věra Kulštejnová – fyzická osoba
516 03  Lukavice 242

15. PharmDr. Ilona Mikušová – fyzická osoba
Javornická 1581, 516 01 Rychnov nad Kněžnou