ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Území MAS je zařazeno mezi oblasti se zvýšeným výskytem několika druhů rizik a nachází se zde 7 JPO II. a III. stupně. Podporované projekty budou zaměřeny na zlepšení vybavení  složek záchranného systému pro zvýšení jejich akceschopnosti.

6. VÝZVA   uzavřena

3. VÝZVA  uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k opatření Řešení krizových situací