Šablony II.

Základní informace

Dne 22.2.2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony 2. Více na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Info k DOTAZNÍKU ONLINE – http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-dotaznikovemu-setreni-v-pripravovane-vyzve

Přímý odkaz na dotazník MŠMT https://sberdat.uiv.cz/login

Přímý odkaz na systém ISKP2014+: https://mseu.mssf.cz/

Přehled všech šablon: Přehled všech šablon.pdf

 

ŠKOLENÍ – 22.3.2018 (NUTNÉ POTVRZENÍ ÚČASTI)

Dopolední školení Šablony 2: – ideálně pro úplné začátečníky v čerpání Šablon

9.00 – 11.00         představení systému MS2014+

 • elektronický podpis
 • představení šablon a jejich vybírání, sestavení projektového rozpočtu
 • představení plnění šablon/projektu po schválení projektu – potřebné dokumenty, vyplňování, finanční možnosti
 • projektu
 • vyplňování dotazníkového šetření – možnosti
 • Projekt je možné začít realizovat nejdříve od 1.8.2018. Abyste dostali peníze ještě v roce 2018, je nutné podat projekt nejpozději v květnu, ideálně v dubnu.

 

Odpolední školení Šablony 2: pro ty, kteří již čerpají

13.00 – 15:00      vyplňování dotazníkového šetření – možnosti

 • představení změn u stejných šablon 1 x 2
 • představení nových šablon a jejich výhody
 • možnosti zkrácení projektu

Pro školy, které již čerpají, se dotazník otevře přesně 1/2 roku před ukončením projektu. Po jeho vyplnění bude možné zažádat o nové Šablony 2.

Prezentace k Šablonám II. Sablony2.pptx

ORIENTAČNÍ ČÁSTKY PRO PODPORU:

MŠ, ZŠ: 300 000 + 2500 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM: 100 000 + 1800 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

NOVÉ ZAJÍMAVÉ ŠABLONY K VYUŽITÍ:
 • školní kariérový poradce
 • zapojení odborníka z praxe do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím)
 • zapojení ICT technika do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím) – podpora učitele
 • projektové dny
 • úvazek personální šablony bude možné čerpat/kombinovat po 0,1 úvazku měsíčně
 • úprava bagatelní podpory – 8/16/24/80
 • sdílení zkušeností – pro ZŠ provázanost i na SŠ

Speciální školy také mohou podávat šablony, mají pouze určitý výběr možností.