Local Security

NÁZEV PROJEKTU:

  • LOCAL SECURITY
  • MÍSTNÍ BEZPEČNOST

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Číslo projektu: 18/000/1931c/452/000003
  • Program: Program rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER
  • Trvání projektu: 9/2018 – 9/2019
  • Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.
  • Partneři: MAS Pirkan Helmi (Finsko), MAS Western Harju Partnership (Estonsko)
  • Kontaktní osoba: Kristina Garrido

AKTIVITY PROJEKTU:

PREZENTACE A MATERIÁLY: