icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
04.08.2020
PR IROP - ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ
Všech sedm žádostí přijatých do výzev IROP - Sociální služby a komunity-investice IV., Ekologická a bezpečná doprava IV., Výchova a vzdělávání-investice IV. a Podpora pořizování dokumentů územního rozvoje III. úspěšně prošlo věcným hodnocením. Po schválení seznamu vybraných projektů Programovým výborem, budou předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
03.08.2020
OLYMPIÁDA REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Moc nás těší, že pan Hejtman Jiří Štěpán převzal záštitu nad Olympiádou regionálních znalostí žáků 2.stupně ZŠ na Rychnovsku, Dobrušsku MAP Dobrušsko a Kostelecku MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko, která proběhne na podzim 2020. Svůj zájem o přihlášení do soutěže nám můžete již hlásit na map@sdruzenisplav.cz, kde vám i rádi zodpovíme případné odpovíme dotazy.
08.07.2020
DRUHÉ KOLO OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Připravujeme 2. kolo Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, video z finále 1. kola a malé ohlédnutí za Olympiádou naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=bD8t0ixUCmA. První, školní kolo, proběhne znovu přímo ve školách, které se do soutěže přihlásí, v termínu 12.-16.10.2020, formou písemného testu s 50ti otázkami. Žáci na ně odpoví v tříčlenných družstvech během jedné vyučovací hodiny. 10 nejlepších družstev postoupí do druhého, regionálního kola, které se uskuteční jako celodenní veřejná akce ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou ve středu 11.11.2020 od 9h. Součástí druhého kola bude kromě ústního znalostního testu také příprava a představení domácí práce s regionální tematikou. O vítězích soutěže bude rozhodovat porota složená z osobností a znalců našeho regionu, účast ve druhém kole bude oceněna dárky souvisejícími s tématem soutěže. Kromě soutěžení však chceme dětem i dospělým nabídnout společné zážitky. Členy poroty, kteří zároveň připravují otázky pro obě kola, budou opět: PhDr. Bohumír Dragoun - archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov; Ing. David Rešl - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory; Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a bývalý ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce; PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje a Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. Tříčlenná družstva se mohou hlásit na email map@sdruzenisplav.cz do 2.10.2020. Budeme moc rádi, když se s námi 2. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků zúčastníte!
02.07.2020
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Rádi bychom vás pozvali na 4 velmi zajímavé expedice nejen po okolních památkách s Bohumírem Dragounem, našim předním odborníkem na historii a archeologem. Více zde:
01.07.2020
VYBRANÉ ŽÁDOSTI DO 4. VÝZVY PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných žádostí 4. výzvy PR PRV MAS Sdružení SPLAV:
05.05.2020
NABÍZÍME ÚČAST V PROJEKTU ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI
Rádi bychom Vás informovali o našem novém projektu ´Zahradní terapie v praxi´. Jedná se o projekt, který je určený pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby nezaměstnané. Jsou připravené jednodenní vzdělávací semináře, terapeutická pracovní setkávání, individuální poradenství, terapie EEG Biofeedback. Zahradní terapie je metoda, která prostřednictvím práce na zahradě, v kontaktu s rostlinami a zdravou přírodou, v bezpečném prostředí, pomáhá terapeuticky působit na člověka - zlepšuje jeho tělesné i duševní zdraví, pomáhá navazovat i upevňovat sociální kontakty. Vede k tvořivosti a práci s živými rostlinami, účastníci mají možnost sledovat výsledky své práce, naučí se nové pracovní postupy a dovednosti na zahradě - společnými silami budeme tvořit novou přírodní zahradu. Informace ke kurzu, který zahájí 8. 6. zde:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.