icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
23.06.2022
ČMELÁČCI SE PROLETĚLI NAD RYCHNOVSKEM
Výherkyně 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku, družstvo s názvem Čmeláčci z Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn, se minulý týden proletěly nad Rychnovskem v motorovém letadle Zlín Z-43. Užily si hlavní výhru finále soutěže, které se uskutečnilo 3.11.2021. Ještě jednou moc gratulujeme !
23.06.2022
SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na MAS - 6. výzva PR PRV
22.06.2022
VÝZVA NA ŠABLONY OP JAK
Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlásil výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00. Alokovaná částka pro žádosti je 9 mld Kč. Více zde: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
02.06.2022
V RYCHNOVĚ N/K SE USKUTEČNIL DEN PRO RODINU
V neděli 22.května 2022 proběhl v Zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou DEN PRO RODINU, který jsme připravili v rámci projektu MAP vzdělávání na Rychnovsku.
31.05.2022
HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Do kolektivu naší místní akční skupiny hledáme nové spolupracovníky na pozici účetní a finanční manažer. Nabízíme práci na plný či částečný pracovní úvazek na pracovní smlouvu či případně DPP. Nástup nejlépe od 1.8.2022. Bližší informace zájemcům poskytne Kateřina Holmová, vedoucí manažerka (tel. 732 578 889).
12.05.2022
BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ 1. VÝZEV V RÁMCI IROP
1. výzvy IROP 2022-27 se značnou vyhlašovat již od poloviny letošního roku. Nejprve budou vyhlašovány přímé výzvy (bez zapojení MAS). Bude se jednat o průběžné výzvy, to znamená, že příjem žádostí bude otevřen do vyčerpání alokace. Od roku 2023 na ně naváží i kolové výzvy vyhlašované prostřednictvím MAS.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 3. 2022 58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.