icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
03.08.2020
OLYMPIÁDA REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Moc nás těší, že pan Hejtman Jiří Štěpán převzal záštitu nad Olympiádou regionálních znalostí žáků 2.stupně ZŠ na Rychnovsku, Dobrušsku MAP Dobrušsko a Kostelecku MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko, která proběhne na podzim 2020. Svůj zájem o přihlášení do soutěže nám můžete již hlásit na map@sdruzenisplav.cz, kde vám i rádi zodpovíme případné odpovíme dotazy.
08.07.2020
PR IROP - PŘÍJATÉ ŽÁDOSTI
Dne 5. 7. 2020 byl ukončen příjem žádostí do výzvy IROP - Sociální služby a komunity-investice IV. Přijatá byla jedna žádost - viz níže. Nyní probíhá stejně jako u zbývajících výzev IROP uzavřených 7. 6. 2020 (Bezpečná a ekologická doprava IV., Výchova a vzdělávání-investice IV. a Dokumenty územního rozvoje III.), do kterých bylo přijato celkem 6 žádostí, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Administrace bude pokračovat věcným hodnocením. Předání vybraných žádostí k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR předpokládáme na konci července 2020.
08.07.2020
DRUHÉ KOLO OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Připravujeme 2. kolo Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, video z finále 1. kola a malé ohlédnutí za Olympiádou naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=bD8t0ixUCmA. První, školní kolo, proběhne znovu přímo ve školách, které se do soutěže přihlásí, v termínu 12.-16.10.2020, formou písemného testu s 50ti otázkami. Žáci na ně odpoví v tříčlenných družstvech během jedné vyučovací hodiny. 10 nejlepších družstev postoupí do druhého, regionálního kola, které se uskuteční jako celodenní veřejná akce ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou ve středu 11.11.2020 od 9h. Součástí druhého kola bude kromě ústního znalostního testu také příprava a představení domácí práce s regionální tematikou. O vítězích soutěže bude rozhodovat porota složená z osobností a znalců našeho regionu, účast ve druhém kole bude oceněna dárky souvisejícími s tématem soutěže. Kromě soutěžení však chceme dětem i dospělým nabídnout společné zážitky. Členy poroty, kteří zároveň připravují otázky pro obě kola, budou opět: PhDr. Bohumír Dragoun - archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov; Ing. David Rešl - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory; Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a bývalý ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce; PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje a Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. Tříčlenná družstva se mohou hlásit na email map@sdruzenisplav.cz do 2.10.2020. Budeme moc rádi, když se s námi 2. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků zúčastníte!
02.07.2020
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Rádi bychom vás pozvali na 4 velmi zajímavé expedice nejen po okolních památkách s Bohumírem Dragounem, našim předním odborníkem na historii a archeologem. Více zde:
01.07.2020
VYBRANÉ ŽÁDOSTI DO 4. VÝZVY PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných žádostí 4. výzvy PR PRV MAS Sdružení SPLAV:
05.05.2020
NABÍZÍME ÚČAST V PROJEKTU ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI
Rádi bychom Vás informovali o našem novém projektu ´Zahradní terapie v praxi´. Jedná se o projekt, který je určený pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby nezaměstnané. Jsou připravené jednodenní vzdělávací semináře, terapeutická pracovní setkávání, individuální poradenství, terapie EEG Biofeedback. Zahradní terapie je metoda, která prostřednictvím práce na zahradě, v kontaktu s rostlinami a zdravou přírodou, v bezpečném prostředí, pomáhá terapeuticky působit na člověka - zlepšuje jeho tělesné i duševní zdraví, pomáhá navazovat i upevňovat sociální kontakty. Vede k tvořivosti a práci s živými rostlinami, účastníci mají možnost sledovat výsledky své práce, naučí se nové pracovní postupy a dovednosti na zahradě - společnými silami budeme tvořit novou přírodní zahradu. Informace ke kurzu, který zahájí 8. 6. zde:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.