icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
11.02.2020
PR PRV - ZÍSKALI JSME NAVÝŠENÍ ALOKACE, PŘIPRAVUJEME 4. VÝZVU.
Sdružení SPLAV, z.s., je mezi 43 úspěšně čerpajícími MAS, kterým bylo nabídnuto navýšení alokace pro PR PRV o téměř 14 mil. Kč, s možností prodloužení čerpání i v následujících 3-4 letech. Tato zpráva je pro nás velmi čerstvou informací, samozřejmě nabídku přijmeme. Co nás tedy čeká? Připravujeme pro vás vyhlášení 4. výzvy PR Programu rozvoje venkova. Jelikož jsme se rozhodli udělat změny již pro tuto výzvu, čekáme zatím na jejich schválení. Předpoklad vyhlášení výzvy je březen 2020.
05.02.2020
SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ DOBROMYSL - 26. 2. 2020 - 13.00 – 15.30 hod
Na programu tohoto odpoledního setkání bude představení a prohlídka nově budované zahrady Dobromysl v Záměli – jaký je její účel a cíl, spolupráce se školou, probíhající projekty. Součástí bude předvelikonoční workshop – možnost výroby jarních a velikonočních dekorací. Občerstvení bude zajištěno - ochutnávka bylinkových čajů a solí. Tato akce proběhne zdarma.
05.02.2020
PŘÍRODNÍ ZAHRADY V CYKLU ROKU - OD JARA DO ZIMY V PŘIROZENÉM BĚHU
26.2. 2020 od 16.00 hod představíme na Obecním úřadu v Záměli činnost naší organizace Sdružení SPLAV, z.s. Dále budeme mluvit o nově budované zahradě Dobromysl v Záměli – jaký je její účel a cíl, o navázané spolupráci se školou, o projektech probíhajících na zahradě a plánu aktivit, které proběhnou ve spolupráci s obcí Záměl. Další částí tohoto setkání bude přednáška o přírodních zahradách – jaká pravidla platí pro přírodní zahrady, co můžeme udělat pro to, aby nám zahrada kvetla, voněla a plodila – s minimem údržby a nákladů? Přírodní zahrady nám představí Mgr. Petra Formánková. Tato akce proběhne zdarma.
30.01.2020
PŘEDSTAVUJEME VÁM PŘÍRUČKU TRADICE NA RYCHNOVSKU
Chceme Vám představit příručku, která byla vydána v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou. Jmenuje se Tradice na Rychnovsku a jejím autorem je PaedDr. Ladislav Miček. Příručka nabízí učitelské veřejnosti přehled tradic, zvyků a obyčejů vztahující se především k území MAS Sdružení SPLAV. Více informací můžete najít na záložce Místní akční plánování - Společné aktivity v území - Regionální identita
13.01.2020
KURZ DÍTĚ JAKO OBĚŤ A SVĚDEK DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 pořádáme akreditovaný kurz na téma domácí násilí. Na programu bude: 1. Identifikace domácího násilí, 2. Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. 3. Promítání edukačního filmu Zuřivec. Rozbor filmu a diskuse. Řešení modelových situací. 4. Práce s dítětem, které je svědkem či obětí domácího násilí. 5. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím. K daným bodům bude vždy prostor pro dotazy a diskusi. Lektorka: PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. z FF UPOL. Tento kurz proběhne v prostoru Domácího hospice Setkání v Rychnově nad Kněžnou. Kontaktní osoba: PharmDr. Ilona Mikušová, tel. 777 813 837, email ilona@sdruzenispav.cz. Kurz je součást projektu „Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem“
02.12.2019
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Milí přátelé, zveme vás na výroční zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, které se bude konat dne 10.12.2019 od 16.00. v restauraci Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou. Místo má pro pamětníky určitě význam historický - tady jsme 4.12.2004 Sdružení SPLAV zakládali. Patnáctileté výročí činnosti naší MAS tedy oslavíme přímo na místě jejího vzniku. Doufáme, že jak místo, tak i patnáct let společné práce přiláká jak naše členy, tak i vás, kteří s námi k naší radosti spolupracujete nebo se k tomu chystáte. Budeme vás informovat o tom, čím se v MAS zabýváme, zavzpomínáme na minulá léta, potěšíme se tím, čeho jsme dosáhli, a samozřejmě také vzájemnou společností a dobrým jídlem.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.