icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
20.10.2021
GRANTOVÝ PROGRAM NA VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU KONČÍ JIŽ 31.10.2021
Místní akční skupina Sdružení SPLAV připravila ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO grantový program s názvem Moderní útočiště ve veřejném prostoru. Žádosti můžete podávat do konce října na adresu Sdružení SPLAV. Jedná se o pilotní výzvu programu, v případě zájmu veřejnosti o toto téma a typ podpory bude program pokračovat i v dalších letech.
23.09.2021
ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ SPLAV MÍŘÍ DO GRUZIE
Na další zahraniční misi, tentokrát do Gruzie, vyráží v pátek 24.9.2021 skupina mládeže z území naší MAS. V rámci pobytu v gruzínském městě Mestia a okolí se čeští účastníci spolu s vrstevníky z Gruzie, Ukrajiny, Maďarska, Polska a Slovenska zapojí do obnovy pěších turistických stezek v této horské oblasti a pomohou s překlady textů k místním pamětihodnostem do národních jazyků. Na programu jsou i besedy ve školách, prezentace kulturních tradic zúčastněných zemí, ukázky písní, tanců i kulinářských specialit. Pobyt navazuje na předcházející setkání v užhorodské oblasti na Ukrajině a koná se v rámci projektu CAUCACO (Kavkazská spolupráce), který získal finanční podporu z programu Visegrad Fund. Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na zážitky!
08.09.2021
SRDEČNĚ ZVEME ŽÁKY NA 3. ROČNÍK OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
Na podzim 2021 připravujeme již třetí ročník Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku. Nad třetí Olympiádou, která bude opět dvoukolová, převzal záštitu Mgr. Martin Červíček, brig. gen v.v., hejtman Královéhradeckého kraje. 1. kolo třídní proběhne ve středu 6.října 2021 online. Bude to opět znalostní test na PC v podobě 50 otázek (možnosti a,b,c) týkajících se historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Nejlepších 10 družstev postoupí do druhého, regionálního kola, které proběhne ve středu 3. listopadu 2021 od 9h ve velkém sále Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou, Panská 1492. Soutěžící čeká zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu a zpracování vybraného tématu, které žáci představí volitelnou formou. V odborné komisi opět zasednou PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov, Ing. David Rešl – vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce, PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, pedagog, Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. Více zde:
03.09.2021
PR PRV - 5. VÝZVA
Aktualizovaný seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci PR PRV je pod odkazem níže. V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.
31.08.2021
ZÁSTUPKYNĚ SDRUŽENÍ SPLAV SE ZÚČASTNILY KONFERENCE V ARMÉNII
Ve dnech 23.- 28.8. se v arménském městě Byurakan konala mezinárodní konference na téma ekoagroturismus. V rámci projektu "Sharing experiences in ECO-AGROTURISM" podpořeného Visegrad Fund se jí vedle přednášejících z Polska, Maďarska a Slovenska zúčastnily i zástupkyně Sdružení SPLAV, z.s. Kateřina Holmová a Martina Kosová. V rámci svých prezentací seznámily účastníky konference s postupy regionálního značení výrobků a služeb v ČR ("Local Branding in Czech Republic") a procesem revitalizace obce Neratov ("Neratov-the Way to Recovery"). Obě prezentace vzbudily zájem účastníků o podporu místního rozvoje v České republice a doufáme, že budou podnětem k další spolupráci mezi Sdružením SPLAV, z.s. a některou ze vznikajících arménských místních akčních skupin. Další částí projektu je podpora rozvoje agroturistiky v Arménii formou propagace venkovských oblastí Arménie ve visegrádských zemích. Pro ten účel byla natočena videoprezentace, která je s českým překladem zveřejněna na stránkách k projektu a na FB Sdružení SPLAV
30.08.2021
KONFERENCE ZAHRADNÍ TERAPIE 16. - 17. 9.
Srdečně vás zveme na Konferenci zahradní terapie, kterou pořádáme ve spolupráci s Asociací zahradní terapie ve dnech 16. a 17. 9. na zámku v Potštejně a na zahradě Dobromysl v Záměli. Přednášky hostů a odborníků z celé ČR, kteří v oboru působí budou doplněny praktickými workshopy a ukázkami zahradní terapie. Přijďte se inspirovat, seznámit a podpořit naše aktivity! Těšíme se na vas! Registrujte se pomocí linku na pozvánce nebo pište na email kristina@sdruzenisplav.cz.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.