Sdružení SPLAV, z.s.

Novinky

Vyhlásili jsme výzvu z OP TAK

Od 25. 9. do 30. 10. 2023 můžete podávat žádosti...

Vyhlásili jsme další výzvy z IROP

Od 25. 9. do 30. 10. 2023 můžete podávat žádosti...

5. ROČNÍK Olympiády regionálních znalostí

Připravujeme již 5. ročník Olympiády regionálních znalostí,...

Upozornění

Vyhlásili jsme výzvu z OP TAK

Od 25. 9. do 30. 10. 2023 můžete podávat žádosti...

Vyhlásili jsme další výzvy z IROP

Od 25. 9. do 30. 10. 2023 můžete podávat žádosti...

Zveme vás na expedici do Polska

Srdečně vás zveme na celodenní expedici...

Mapa území MAS Sdružení SPLAV

Místní akční skupina Sdružení SPLAV sdružuje subjekty z území 31 obcí Rychnovska. Její současné území kopíruje s výjimkou 3 obcí správní území ORP Rychnov nad Kněžnou a s výjimkou 1 obce území DSO Mikroregion Rychnovsko. Tato shoda je důkazem, že obce v tomto území se sdružují přirozeně a tradice jejich dobrých vztahů a spolupráce pochází již z doby okresu Rychnov nad Kněžnou. Právě ověřenost vztahů a vzájemná důvěra obcí vedly zakladatele MAS k výběru a oslovení zakládající skupiny obcí, bezproblémovému založení MAS Sdružení SPLAV a jejímu pozdějšímu sloučení s MAS Vyhlídka, která sdružovala další skupinu obcí Rychnovska.

Od svého založení zaměřuje Sdružení SPLAV svou činnost na několik hlavních oblastí. Vedle toho základního – uplatnění programů podpory rozvoje venkova metodou komunitně vedeného místního rozvoje, je to ochrana biodiverzity a životního prostředí, sociální stability, soukromého podnikání, výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v občanských a místně zakotvených tématech a mezinárodní spolupráce. V těchto směrech činnosti uskutečnila MAS od svého založení řadu projektů.

Mnohé aktivity MAS však probíhají i mimo projektovou činnost, a to formou akcí pro veřejnost, pravidelných neformálních akcí pro členy MAS, informační a propagační činnosti, apod.

Veškerá činnost MAS je podložena komunitně připraveným strategickým plánem, který je tvořen společnou prací členů a zaměstnanců MAS, partnerských organizací a veřejnosti z území. Významnými partnery při uskutečňování záměrů MAS jsou zástupci obcí na území MAS a dalších orgánů veřejné správy. Velkým přínosem je i možnost přenosu zkušeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje, České republiky i od zahraničních partnerských MAS z Finska, Polska, Slovenska, Maďarska a Estonska.
V srpnu 2020 prošla MAS Sdružení SPLAV standardizací místních akčních skupin.

Video o nás si můžete pustit zde.
Máme také verzi s anglickými titulky zde.