icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
14.09.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM - II. BĚH
Máme připravený další běh motivačního programu v rámci projektu OPZ Spolu-pracejeme, spolu se SPLAVem, který bude tentokrátvíce zaměřený na osoby se zdravotním znevýhopdněním a jeho náplň bude více přizpůsobena jejich potřebám. Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie EEG Biofeedback. Přidejte se k nám nebo doporučte účast v II. běhu někomu ve Vašem okolí! Aktuálně vás zveme na seminář ´Jak se orientovat v příspěvcích a dávkách´, který proběhne 20. 9. 2018 od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti ÚP v Rychnově nad Kněžnou.
21.08.2018
IROP - VÝZVY OTEVŘENY!
Výzvy 2. kola IROP jsou otevřeny od pondělí 27.8.2018. Jedná se o tato opatření: Bezpečná a ekologická doprava, Výchova a vzdělávání-investice, Sociální podnikání-investice, Sociální služby-investice, Sociální bydlení a Územní plánování. Školení pro zájemce o dotaci proběhne 6.9.2018 v prostorách Sdružení SPLAV, Javornická 1560. Osobní konzultace jsou poskytovány po telefonické dohodě na tel. 732 578 889, nebo e-mailu katerina@sdruzenisplav.cz. Těšíme se na vaše projekty!
20.08.2018
OPZ - VÝZVY OTEVŘENY!
Od 20.8.2018 jsou otevřeny výzvy PR OPZ Sociální služby a komunity-neinvestice (II.) a Sociální podnikání-neinvestice (I.). Kontaktujte nás co nejdříve se svými projektovými záměry, rádi vám poradíme a pomůžeme. Školení pro žadatele proběhne 4.9. od 9:00 v kanceláři MAS v Rychnově nad Kněžnou.
19.06.2018
PRACOVNÍ SKUPINA DISKUTOVALA O MOŽNOSTI ZŘÍDIT SPECIÁLNÍ LOGOPEDICKOU TŘÍDU
Pět pracovních skupin se sešlo v první půli června v rámci místního akčního plánování (MAP): skupina zaměřená na 1) dítě v procesu vzdělávání, 2) školu jako funkční, inspirující a dynamickou instituci, 3) spolupráci a otevřenost subjektů ve vzdělávání, 4) zdroje financování, 5) rovné příležitosti ve vzdělávání. Ta diskutovala o nárůstu těžkých řečových vad u předškoláků a žáků a nad možnostmi zřízení speciální logopedické třídy na Rychnovsku. Ve skupinách jsou zapojeni pedagogové, ředitelé, zřizovatelé, odborníci z poradenských zařízení, rodiče. Připojit se můžete i Vy. Pokračovat budeme na podzim, nově také nad tématy matematické a čtenářské gramotnosti.
25.05.2018
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA RYCHNOVSKU POKRAČOVALO SETKÁNÍM ŘEDITELŮ ŠKOL
Ve dnech 17. - 18. května se v Rampuši u Liberka uskutečnilo setkání pracovníků vedení škol Rychnovska v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP II.). Dvoudenního setkání se zúčastnilo 24 zástupců z 16 škol. Program byl rozdělen do dvou bloků. Ve čtvrteční odpoledne se účastníci spolu se členy realizačního týmu věnovali podrobnému seznámení s aktivitami, které jsou pro školy Rychnovska v rámci MAP II. připravovány. V pátek dopoledne pak proběhl ukázkový workshop ŘEDITEL KOUČEM vedený Jiřím Šmejkalem z Koučink Akademie. Účastníci setkání ocenili atmosféru spolupráce a sdílení zkušeností, řada z nich projevila zájem hlouběji se věnovat koučujícímu přístupu či se zapojit do naplánovaných aktivit. Mezi pracovním programem se zájemci seznámili s provozem Farmy Sokol a ochutnali výrobky farmy. Příští setkání ředitelů a dalších pracovníků škol je naplánováno na 22.-23. 11. Těšíme se na shledanou !
24.05.2018
SDRUŽENÍ SPLAV V ARMÉNII
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu Sustainable and inovative use of natural resourses uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem Cooperation in countryside areas filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.