icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
18.05.2022
VÝZVA NA ŠABLONY IV.
V pátek 20.5. dojde k zveřejnění výzvy na šablony IV financované z OP JAK a hned v dalším týdnu 25.5.22 je možné podávat žádosti o podporu. Základní informace pro MŠ a ZŠ jsou uvedené v přiloženém souboru.
12.05.2022
BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ 1. VÝZEV V RÁMCI IROP
1. výzvy IROP 2022-27 se značnou vyhlašovat již od poloviny letošního roku. Nejprve budou vyhlašovány přímé výzvy (bez zapojení MAS). Bude se jednat o průběžné výzvy, to znamená, že příjem žádostí bude otevřen do vyčerpání alokace. Od roku 2023 na ně naváží i kolové výzvy vyhlašované prostřednictvím MAS.
03.05.2022
PŘIJATÉ ŽOD V RÁMCI 6. VÝZVY PRV
V rámci 6. výzvy PR PRV bylo do F12 Nezemědělské podnikání přijato celkem 5 projektů:
02.05.2022
DEN PRO RODINU V RYCHNOVĚ N/K
Srdečně vás zveme na Den pro rodinu v neděli 22.5.22 od 10 do 16h na Poláčkovo náměstí v Rychnově n.Kn., kde se v našem stánku Místního akčního plánu budeme věnovat vzdělávání ve škole 21.století. Přijďte si zasoutěžit, přijďte si pohrát a seznámit se s trendy ve výuce. Připravili jsme pro vás olympiádu regionálních znalostí, výukové hry do hodin ČJ, robotické pomůcky a další novinky
28.04.2022
ERASMUS+ ZAPOJENÍ MLÁDEŽE DO ROZHODOVÁNÍ
Je ti 15-25 let, umíš anglicky a zajímáš se o dění ve své obci/regionu? Zapoj se do projektu Youth Participation in Decision Making a podívej se, jak to funguje jinde ve světě - v ČR, Estonsku a Gruzii. Poznáš nová místa a mladé lidi, budete společně diskutovat s místními veřejnými činiteli (politici, starostové, zastupitelé), s podnikateli a dalšími. Zjistíš, jak fungují obce a jejich strategické plány a v čem spočívají participativní rozpočty. První výjezd se koná 23.-27. května na Šumpersko. Pro další informace kontaktuj Janu na e-mailu: jana@sdruzenisplav.cz.
25.04.2022
POZVÁNKA NA DALŠÍ EXPEDICI S B. DRAGOUNEM
Srdečně vás zveme na další expedici s panem Bohumírem Dragounem, tentokrát do Polska, která se bude konat v sobotu 14. května 2022. Podíváte se opět na místa, kam byste se sami nedostali. Cena pro členy MAS 300 Kč, ostatní 350 Kč. Událost na FB https://fb.me/e/2obm1AGyY
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 3. 2022 58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.