Sdružení SPLAV, z.s.

Novinky

Přehled akcí v červnu, červenci a srpnu 2024

Připravili jsme pro vás přehled akcí,...

Charitativní akce 15.6. Letem světem s Filipem

Přijďte 15.6. od 9 – 17 hod...

Mapa území MAS Sdružení SPLAV

Místní akční skupina Sdružení SPLAV sdružuje subjekty z území 31 obcí Rychnovska. Její současné území kopíruje s výjimkou 3 obcí správní území ORP Rychnov nad Kněžnou a s výjimkou 1 obce území DSO Mikroregion Rychnovsko. Tato shoda je důkazem, že obce v tomto území se sdružují přirozeně a tradice jejich dobrých vztahů a spolupráce pochází již z doby okresu Rychnov nad Kněžnou. Právě ověřenost vztahů a vzájemná důvěra obcí vedly zakladatele MAS k výběru a oslovení zakládající skupiny obcí, bezproblémovému založení MAS Sdružení SPLAV a jejímu pozdějšímu sloučení s MAS Vyhlídka, která sdružovala další skupinu obcí Rychnovska.

Od svého založení zaměřuje Sdružení SPLAV svou činnost na několik hlavních oblastí. Vedle toho základního – uplatnění programů podpory rozvoje venkova metodou komunitně vedeného místního rozvoje, je to ochrana biodiverzity a životního prostředí, sociální stability, soukromého podnikání, výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v občanských a místně zakotvených tématech a mezinárodní spolupráce. V těchto směrech činnosti uskutečnila MAS od svého založení řadu projektů.

Mnohé aktivity MAS však probíhají i mimo projektovou činnost, a to formou akcí pro veřejnost, pravidelných neformálních akcí pro členy MAS, informační a propagační činnosti, apod.

Veškerá činnost MAS je podložena komunitně připraveným strategickým plánem, který je tvořen společnou prací členů a zaměstnanců MAS, partnerských organizací a veřejnosti z území. Významnými partnery při uskutečňování záměrů MAS jsou zástupci obcí na území MAS a dalších orgánů veřejné správy. Velkým přínosem je i možnost přenosu zkušeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje, České republiky i od zahraničních partnerských MAS z Finska, Polska, Slovenska, Maďarska a Estonska.
V srpnu 2020 prošla MAS Sdružení SPLAV standardizací místních akčních skupin.

Video o nás si můžete pustit zde.
Máme také verzi s anglickými titulky zde.
Krátké vysvětlující video o práci MASek a co vlastně dělají si pusťte zde.