icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
02.04.2020
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Výzvy programového rámce IROP jsou připraveny k vyhlášení! Příjem žádostí do opatření Bezpečná a ekologická doprava, Sociální služby a komunity - investice, Výchova a vzdělávání - investice a Územní rozvoj bude probíhat od 27.4. 8:00 do 7.6.2020 20:00 prostřednictvím systému ISKP14+. Školení pro žadatele bude uspořádáno on-line, o termínu a technických požadavcích na vybavení vás budeme informovat před otevřením příjmu žádostí. Dokumentaci výzev nejdete po kliknutí na ´více´. Bližší informace podá Kateřina Holmová na tel.732 578 889, katerina@sdruzenisplav.cz
02.04.2020
ZAHRADA V ZÁMĚLI
V říjnu 2019 došlo k přestěhování zahrady, kterou Sdružení SPLAV, z.s. provozovalo v Doudlebách nad Orlicí do obce Záměl. Dostali jsme od obce k dispozici neobývaný statek s velkými pozemky i vnitřním zázemím a s obrovskou pomocí pana starosty a zaměstnanců obce Záměl začali upravovat vnitřní prostory a především zahradu. Získali jsme mezi sebe zkušené a pracovité kolegyně - Jarmilu Řezníčkovou a Petru Formánkvou, které v Záměli hospodaří a s velkým nasazením celý areál zvelebují. Podívejte se!
31.03.2020
ŠIJEME ROUŠKY PRO ČLENY I PRO OBCE NA ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV
Sdružení SPLAV, z.s. v uplynulých dnech předalo přes 600 ks roušek 16ti členských subjektům a obcím. Pomocnou ruku nabídlo Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí, které nám zdarma předalo 50 roušek a Exner studio s.r.o., které zdarma navrhlo a vytisklo samolepicí etikety. Děkujeme! Ušito máme ještě několik desítek roušek - pokud sami ještě roušku potřebujete nebo o někom víte, ozvěte se a my vám rádi roušky darujeme (kristina@sdruzenisplav.cz, +420 603 383 527).
25.03.2020
IROP - ULEHČENÍ DOTAČNÍHO PROCESU
Vzhledem ke ztížené situaci řady příjemců dotace, žadatelů i administrátorů dotací IROP přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj k opatřením pro ulehčení situace dotačního procesu. Více níže. pracovníci Sdružení SPLAV jsou vám vzhledem k úpravám e-mailových adres k dispozici přednostně na svých mobilních telefonech.
16.03.2020
4. VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OTEVŘENA
MAS Sdružení SPLAV vyhlašuje 4. výzvu PR PRV. Výzva je otevřena od 16.3. 2020 do 16.4.2020. Své projekty můžete podávat od 23.3. 2020 přes Portál Farmáře. více zde:
12.03.2020
OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
Oznamujeme klientům MAS Sdružení SPLAV, že v důsledku šíření nákazy byl omezen provoz kanceláře. Ve vašich záležitostech kontaktujte přímo příslušné pracovníky zde:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.