Sdružení SPLAV, z.s.

Novinky

Masopust v Neratově

Sdružení Neratov vás v rámci projektu Komunitní...

Tisková zpráva – Nová zelená úsporám Light

S dotacemi na zateplení domů pomáhají...

Nabídka adresné pomoci UKRAJINĚ

Nabídka adresné pomoci UKRAJINĚ – humanitární...

Upozornění

Burza filantropie – až 50 000 Kč na zajímavé projekty pro NO a SP

Burza filantropie na podporu neziskových organizací...

Připravujeme konferenci!!

V rámci mezinárodního projektu Euhrenet připravujeme...

Mapa území MAS Sdružení SPLAV

  • 31 projektů Sdružení Splav
  • 137 Podpořených projektů
  • 169,4 mil Kč jsme získali pro Rychnovsko

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli.

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS – Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.