Sdružení SPLAV, z.s.

Novinky

Máme vítěze videosoutěže!

Včera 29. 2. jsme vyhlásili výsledky videosoutěže! Na...

Středy v Záměli

Milí přátelé, zveme vás na pravidelné...

20 let MAS: Poznáte obce na území MAS?

Pokud si chcete prověřit znalosti, zda-li...

Upozornění

Vyhlašujeme další výzvy IROP

Dnešním dnem vyhlašujeme dvě výzvy Programového...

Připravujeme nové výzvy IROP

Připravujeme nové výzvy na podávání žádostí...

Seznam přijatých ŽOD 8. výzva PR PRV

Zveřejňujeme seznam přijatých žádostí o dotaci...

Mapa území MAS Sdružení SPLAV

Místní akční skupina Sdružení SPLAV sdružuje subjekty z území 31 obcí Rychnovska. Její současné území kopíruje s výjimkou 3 obcí správní území ORP Rychnov nad Kněžnou a s výjimkou 1 obce území DSO Mikroregion Rychnovsko. Tato shoda je důkazem, že obce v tomto území se sdružují přirozeně a tradice jejich dobrých vztahů a spolupráce pochází již z doby okresu Rychnov nad Kněžnou. Právě ověřenost vztahů a vzájemná důvěra obcí vedly zakladatele MAS k výběru a oslovení zakládající skupiny obcí, bezproblémovému založení MAS Sdružení SPLAV a jejímu pozdějšímu sloučení s MAS Vyhlídka, která sdružovala další skupinu obcí Rychnovska.

Od svého založení zaměřuje Sdružení SPLAV svou činnost na několik hlavních oblastí. Vedle toho základního – uplatnění programů podpory rozvoje venkova metodou komunitně vedeného místního rozvoje, je to ochrana biodiverzity a životního prostředí, sociální stability, soukromého podnikání, výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v občanských a místně zakotvených tématech a mezinárodní spolupráce. V těchto směrech činnosti uskutečnila MAS od svého založení řadu projektů.

Mnohé aktivity MAS však probíhají i mimo projektovou činnost, a to formou akcí pro veřejnost, pravidelných neformálních akcí pro členy MAS, informační a propagační činnosti, apod.

Veškerá činnost MAS je podložena komunitně připraveným strategickým plánem, který je tvořen společnou prací členů a zaměstnanců MAS, partnerských organizací a veřejnosti z území. Významnými partnery při uskutečňování záměrů MAS jsou zástupci obcí na území MAS a dalších orgánů veřejné správy. Velkým přínosem je i možnost přenosu zkušeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje, České republiky i od zahraničních partnerských MAS z Finska, Polska, Slovenska, Maďarska a Estonska.
V srpnu 2020 prošla MAS Sdružení SPLAV standardizací místních akčních skupin.

Video o nás si můžete pustit zde.
Máme také verzi s anglickými titulky zde.
Krátké vysvětlující video o práci MASek a co vlastně dělají si pusťte zde.