icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
26.02.2021
50 LET CHKO ORLICKÉ HORY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Zveme vás na výstavu nejlepších fotografií dětí a mládeže, kterou jsme na podzim 2021 vyhlásili k příležitosti výročí 50. let CHKO Orlické hory. Výstavu na téme ´Barvy a nálady podzimu´ najdete u vstupu do Základní školy a mateřské školy Javornice. Všechny soutěžní fotografie jsou zde:
15.02.2021
PR PRV - 5. VÝZVA VYHLÁŠENA
Dnes, 15. 2. 2021, byla vyhlášena 5. výzva PR PRV. Otevřeny jsou fiche 9 Zemědělské podniky, fiche 10 Zemědělské produkty, fiche 12 Nezemědělské podnikání, fiche 14 Technika pro lesní hospodářství a fiche 26 Obnova venkovských obcí. Příjem žádostí bude probíhat od 1. - 17. 3. 2021 přes Portál Farmáře. Školení proběhne online, ve dnech 16. 2. 2021 (fiche 9,10,12,14) a 17. 2. 2021 (fiche 26) vždy od 9:00 hodin. Podrobnosti zde:
05.02.2021
SRDEČNĚ ZVEME ŽÁKY NA 2. ROČNÍK OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ - BŘEZEN ONLINE
První kolo Olympiády proběhne 1. - 5. 3. 2021 přímo ve třídách, písemnou formou; pokud to nepůjde, připravíme test pro žáky online. Finále bude ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 9h jako celodenní akce, proběhne online a dvoukolově. Nejprve budou žáci v tříčlenných družstvech odpovídat na otázky typu TV pořadu Riskuj a poté budou prezentovat práci, kterou připraví předem a bude na témata týkající se ´našich lesů´. Srdečně na finále Olympiády zveme všechny, protože ji budeme přenášet na internet. Můžete fandit, nebo jen poslouchat a sami si s žáky zkusit nanečisto zasoutěžit. Soutěžící žáci se budou připojovat z vaší školy a třídy, porota bude vysílat pohromadě i s moderátorem Honzou Duškem. Členy poroty budou opět: PhDr.Bohumír Dragoun- archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov, Ing.David Rešl - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory, Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a bývalý ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce, PaedDr.Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje a Bc.Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h.. Pro finalisty máme připravené krásné ceny. Více informací zde:
29.01.2021
V ÚNORU ZAČNE DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Královéhradecký kraj otevírá příjem žádostí do dalšího kola výzvy tzv. Kotlíkových dotací. Žádosti je možné podávat od středy 24. 2. 2021. Více informací najdete na adrese http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz.
26.01.2021
PR IROP - UZAVŘENY 4 VÝZVY
K 24.1. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 4 vyhlášených výzev IROP. Byly podány celkem 4 žádosti, do každé výzvy po jedné, přehled podaných žádostí je v příloze na konci článku. Hodnocení žádostí bylo zahájeno kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, vzhledem k malému počtu žádostí předpokládáme ukončení celkového hodnocení na půdě MAS a předání žádostí na Centrum pro regionální rozvoj před koncem února. Pro další kolo výzev IROP je připravena částka více než 3 mil. Kč. Budeme rádi, když s námi budete vaše záměry konzultovat co nejdříve, abychom vhodně stanovili termín i téma příštího kola výzev.
25.01.2021
ENKLÁVY ŽIVOTA
Co kdybychom byli i pro Vás zajímaví? Aspoň to zkuste, i když se nevidíte jako aktivisti! Pojďte s námi do mezinárodního ekologicky laděného projektu Enklávy života:)
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.