icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
20.11.2018
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VALNOU HROMADU
Srdečně zveme všechny členy Sdružení SPLAV na poslední letošní setkání Valné hromady spojené s vánočním občerstvením a tombolou. Sejdeme se ve čtvrtek 6. 2. v 15 hodin v pohostinství Pod kapličkou v Prorubkách. Těšíme se na vás!
24.10.2018
VÝZVY OPZ - PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
Upozorňujeme zájemce o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, že příjem žádostí u opatření Sociální služby a komunity-neinvestice, byl prodloužen do 23.11.2018. Do stejného termínu je možné podávat žádosti také do opatření Sociální podnikání-neinvestice. Rádi vám poskytneme další informace i pomoc!
22.10.2018
VÝZVY IROP - UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Dne 19.10.2018 skončil příjem žádostí o dotaci do PR IROP. Byly přijaty celkem tři žádosti - dvě do výzvy Sociální služby a komunity-investice a jedna do výzvy Sociální podnikání (seznam žádostí je přiložen v tabulce). Aktuálně probíhá hodnocení přijatých výzev, během listopadu bude zasedat Výběrová komise a Programový výbor. Další výzvy připravujeme na jaro 2019.
17.10.2018
PROJEKT SPOLUPRÁCE LOCAL SECURITY
Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.
16.10.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM - II. BĚH
Na konci září jsme zahájili 2. běh motivačního kurzu, který je součástí projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Účastní se ho 13 osob se zdravotním znevýhodněním, jsou nezaměstnaní, z rychnovského a ústeckého regionu.
11.10.2018
LISTOPADOVÝ VÝHLED V MAP - AKCE PRO VEŘEJNOST A SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOL RYCHNOVSKA
Rodiče, učitelé, přijďte v listopadu na semináře Jak nastavit hranice a umět říkat ne (14. 11. v Malém sále Pelclova divadla, RK) a Jak mluvit s dětmi o rizicích on-line světa? (15. 11. v ZŠ Mozaika, RK). Semináři vás provedou lektoři s dlouholetou praxí ve školství Martina Černá a Vít Pospíšil. Ředitele škol a jejich zástupce srdečně zveme na výjezdní setkání vedení škol do Ekocentra (22.-23. 11. v Paleta v Oucmanicích). Učitele dále zveme na seminář praktikých ukázek úspěšné komunikace - Umění komunikace aneb rodič, žák, učitel (29. 11. v prostorách Úřadu práce RK) s lektorkou Táňou Brodskou. Více na https://www.sdruzenisplav.cz/s-vami-o-vzdelavani.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.