icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
17.12.2020
50 LET CHKO ORLICKÉ HORY - VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE
Rádi bychom všem připomněli letošní výročí 50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Orlické hory a pro jsme ve spolupráci s CHKO Orlické hory připravili pro děti a mládež FOTOSOUTĚŽ na téma Barvy a nálady podzimu. Každý mohl zaslat maximálně 5 fotografií emailem. Potěšilo nás velmi, pokud soutěžící výběr místa a svoji fotografii okomentoval krátkým příběhem. Sešlo se nám celkem 113 úžasných fotografií, které ohodnotila odborná porota. Podívejte se, jak to dopadlo:
04.12.2020
ČLÁNEK 20 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
MAS Sdružení SPLAV připravuje na I. čtvrtletí 2021 výzvu PR Programu rozvoje venkova, jejíž součástí bude nově také Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: záměry b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, e) Vybrané kulturní památky. Podrobnosti naleznete v příloze a pod záložkou menu DOTACE MAS - PRV, kde je již umístěna i schválená fiche. Přijďte konzultovat své záměry! Těšíme se na vaše projekty.
30.11.2020
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Otevření dalšího kola výzev IROP se blíží! 14.12.2020 bude otevřen příjem žádostí do opatření "Bezpečná a ekologická doprava", "Řešení krizových situací", "Sociální služby a komunity-investice" a "Výchova a vzdělávání-investice". Příjem žádostí bude probíhat cestou systému ISKP14+ do 24.1.2021. Školení pro žadatele se uskuteční dne 17.12. 2020 od 9.00 v kanceláři MAS, případně individuálně po dohodě s Kateřinou Holmovou na tel. 732 578 889. Bližší podrobnosti k výzvám včetně hodnotících kritérií a podmínek získání dotace najdete zde:
12.11.2020
VÝZVA O VÝPOMOC V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie COVID-19 a stále vyššímu počtu nakaženého personálu v zařízeních sociálních služeb vás oslovujeme s prosbou o pomoc. Krajský úřad Královéhradeckého kraje započal spolupráci s Akademickým centrem studentských aktivit, jejíž cílem je rozšíření databáze dobrovolníků, kteří by v případě potřeby vypomohli v zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba apod.). V současné chvíli také společně připravujeme kurz Základy ošetřovatelství, který je uzpůsoben pro laickou veřejnost. Během jednodenního kurzu se dobrovolník naučí nejdůležitější věci, které poté může uplatnit v praxi. Kurzy budou probíhat v Hradci Králové. Výkon činnosti pak může být realizován dle zákona o dobrovolnictví, případně na dohody o práci mimo pracovní poměr nebo smlouvách o dočasném přidělení zaměstnanců. Vzhledem k možnosti kurzového proškolení bychom tedy rádi oslovili i vaše zaměstnance, kteří teď z epidemických důvodů nemusí být plně nasazeni do pracovního procesu a mohli by vypomoci v našich sociálních zařízeních. Prosíme o rozšíření této informace mezi vaše zaměstnance. V případě zájmu prosíme o registraci zájemců do databáze ACSA, ze které následně budou dobrovolníci umisťováni na základě požadavků od poskytovatelů sociálních služeb. Odkaz na registraci do databáze: https://chcipomoct.cz/ Pokud budete mít otázky, obraťte se na Mgr. Kučerovou (702 213 117, zkucerova@kr-kralovehradecky.cz), která je za Krajský úřad koordinátorkou.
12.11.2020
17. LISTOPAD NA RYCHNOVSKU
Blíží se 17. listopad, státní svátek, který všichni slavíme. Připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii (1989) a také Mezinárodní den studenstva (1939). I my bychom si rádi s vámi a vašimi žáky připomněli, jak probíhala Sametová revoluce a loňské oslavy 30 let výročí svobody u nás na Rychnovsku. Připravili jsme ve spolupráci s videostudiem D-Credit CZ s.r.o. 10 krátkých videí, které chronologicky za sebou připomínají a popisují průběh Sametové revoluce na Rychnovsku. Na události kolem 17. listopadu 1989 na Rychnovsku vzpomínají přímí účastníci revoluce, tehdejší aktivisté a někteří členové Občanského fóra. Odkazy na jednotlivá videa naleznete zde:
03.11.2020
VÝZVA ŠKODA AUTO
Rádi bychom vás informovali o nově otevřené výzvě, kterou vyhlašuje ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Výzva je vyhlášená od 2.11.2020, uzavírá se 15.1.2021. Částka k rozdělení je 2.000.000 Kč, přičemž minimální výše nadačního příspěvku je 150.000 Kč a maximální 500.000 Kč. Cílem grantového programu je podpora komunitního života v regionu Rychnovsko prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Podporovány budou výstavby, rekonstrukce a vybavenost komunitních a zájmových prostor pro občany regionu, zejména v oblasti vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb a sportovního vyžití. Výzva je určena pro spolky, o.p.s., ústavy, registrované církve, příspěvkové organizace, veřejné školy a školská zařízení (např. DDM), obce, města. Místo realizace projektů je okres Rychnov nad Kněžnou. Více informací k nalezení ve webovém odkazu https://www.nros.cz/obcanska-spolecnost-rychnovsko/ nebo zde:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.