icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
23.11.2020
ČLÁNEK 20 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
MAS Sdružení SPLAV připravuje na I. čtvrtletí 2021 výzvu PR Programu rozvoje venkova, jejíž součástí bude nově také Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: záměry b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, e) Vybrané kulturní památky. Podrobnosti naleznete v příloze nebo pod záložkou menu DOTACE MAS - PRV. Již nyní můžete konzultovat své záměry! Těšíme se na vaše projekty.
12.11.2020
VÝZVA O VÝPOMOC V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie COVID-19 a stále vyššímu počtu nakaženého personálu v zařízeních sociálních služeb vás oslovujeme s prosbou o pomoc. Krajský úřad Královéhradeckého kraje započal spolupráci s Akademickým centrem studentských aktivit, jejíž cílem je rozšíření databáze dobrovolníků, kteří by v případě potřeby vypomohli v zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba apod.). V současné chvíli také společně připravujeme kurz Základy ošetřovatelství, který je uzpůsoben pro laickou veřejnost. Během jednodenního kurzu se dobrovolník naučí nejdůležitější věci, které poté může uplatnit v praxi. Kurzy budou probíhat v Hradci Králové. Výkon činnosti pak může být realizován dle zákona o dobrovolnictví, případně na dohody o práci mimo pracovní poměr nebo smlouvách o dočasném přidělení zaměstnanců. Vzhledem k možnosti kurzového proškolení bychom tedy rádi oslovili i vaše zaměstnance, kteří teď z epidemických důvodů nemusí být plně nasazeni do pracovního procesu a mohli by vypomoci v našich sociálních zařízeních. Prosíme o rozšíření této informace mezi vaše zaměstnance. V případě zájmu prosíme o registraci zájemců do databáze ACSA, ze které následně budou dobrovolníci umisťováni na základě požadavků od poskytovatelů sociálních služeb. Odkaz na registraci do databáze: https://chcipomoct.cz/ Pokud budete mít otázky, obraťte se na Mgr. Kučerovou (702 213 117, zkucerova@kr-kralovehradecky.cz), která je za Krajský úřad koordinátorkou.
12.11.2020
17. LISTOPAD NA RYCHNOVSKU
Blíží se 17. listopad, státní svátek, který všichni slavíme. Připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii (1989) a také Mezinárodní den studenstva (1939). I my bychom si rádi s vámi a vašimi žáky připomněli, jak probíhala Sametová revoluce a loňské oslavy 30 let výročí svobody u nás na Rychnovsku. Připravili jsme ve spolupráci s videostudiem D-Credit CZ s.r.o. 10 krátkých videí, které chronologicky za sebou připomínají a popisují průběh Sametové revoluce na Rychnovsku. Na události kolem 17. listopadu 1989 na Rychnovsku vzpomínají přímí účastníci revoluce, tehdejší aktivisté a někteří členové Občanského fóra. Odkazy na jednotlivá videa naleznete zde:
03.11.2020
VÝZVA ŠKODA AUTO
Rádi bychom vás informovali o nově otevřené výzvě, kterou vyhlašuje ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Výzva je vyhlášená od 2.11.2020, uzavírá se 15.1.2021. Částka k rozdělení je 2.000.000 Kč, přičemž minimální výše nadačního příspěvku je 150.000 Kč a maximální 500.000 Kč. Cílem grantového programu je podpora komunitního života v regionu Rychnovsko prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Podporovány budou výstavby, rekonstrukce a vybavenost komunitních a zájmových prostor pro občany regionu, zejména v oblasti vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb a sportovního vyžití. Výzva je určena pro spolky, o.p.s., ústavy, registrované církve, příspěvkové organizace, veřejné školy a školská zařízení (např. DDM), obce, města. Místo realizace projektů je okres Rychnov nad Kněžnou. Více informací k nalezení ve webovém odkazu https://www.nros.cz/obcanska-spolecnost-rychnovsko/ nebo zde:
02.11.2020
ZAHRADA V ZÁMĚLI - CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Před rokem se začala psát historie Zahrady Dobromysl v Záměli - 1. 11. 2019. K ročnímu výročí založení jsme získali certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA! Velice nás to potěšilo, protože to je skvělé ohodnocení naší práce. Možná se ptáte, co zvláštního musí přírodní zahrada splňovat?
01.11.2020
PROJEKT ENKLÁVY ŽIVOTA
Je vám blízké téma lesa? Zajímá vás, jak vytvořit sobě, svému okolí, rostlinám a živočichům pestré životní prostředí? Máte lesní pozemek a nevíte, co s ním? Nebo les nemáte a toužíte po svém vlastním kousku přírody? Jste odborník a máte chuť vyzkoušet své znalosti v praxi? Jste student se zájmem o přírodu? Přidejte se k nám. Přesně v takové formě a rozsahu, který vám bude vyhovovat. Sdružení SPLAV začíná s realizací úžasného projektu, který má krásný název Enklávy života. Enklávy života chceme zkoumat a vytvářet a především bychom rádi inspirovali, co nejvíce majitelů půdy a ukázali jim, jak na to. Krok za krokem. A nejsme sami - kromě našeho skvělého týmu máme zkušené partnery z Estonska a Polska a čekají nás společné akce a setkání. Tak pojďme společně na to!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.