icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
18.05.2020
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Rádi bychom vás pozvali na 4 velmi zajímavé expedice nejen po okolních památkách s Bohumírem Dragounem, našim předním odborníkem na historii a archeologem. První expedice je již 21.6.2020, více zde:
05.05.2020
NABÍZÍME ÚČAST V PROJEKTU ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI
Rádi bychom Vás informovali o našem novém projektu ´Zahradní terapie v praxi´. Jedná se o projekt, který je určený pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby nezaměstnané. Jsou připravené jednodenní vzdělávací semináře, terapeutická pracovní setkávání, individuální poradenství, terapie EEG Biofeedback. Zahradní terapie je metoda, která prostřednictvím práce na zahradě, v kontaktu s rostlinami a zdravou přírodou, v bezpečném prostředí, pomáhá terapeuticky působit na člověka - zlepšuje jeho tělesné i duševní zdraví, pomáhá navazovat i upevňovat sociální kontakty. Vede k tvořivosti a práci s živými rostlinami, účastníci mají možnost sledovat výsledky své práce, naučí se nové pracovní postupy a dovednosti na zahradě - společnými silami budeme tvořit novou přírodní zahradu. Informace ke kurzu, který zahájí 8. 6. zde:
27.04.2020
PR IROP - VÝZVY VYHLÁŠENY
Příjem žádostí o dotace z programového rámce IROP je zahájen! Ode dneška do neděle 7.6. 2020, 20.00 lze podávat žádosti o dotaci z opatření Sdružení SPLAV "Bezpečná a ekologická doprava", "Sociální služby a komunity-investice", "Výchova a vzdělávání-investice" a "Dokumenty územního rozvoje". Školení zájemců o dotaci proběhne ve čtvrtek dne 7.5. 2020 od 9.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou, Z důvodu ochrany zdraví účastníků a stanovení posloupnosti prezentovaných opatření prosíme zájemce o účast na školení o přihlášení na adrese: kristina@sdruzenisplav.cz nebo tel. 603 383 527, a to do 4.5.2020. Další informace k jednotlivým výzvám najdete zde:
20.04.2020
PŘIJATÉ ŽÁDOSTI DO 4. VÝZVY PR PRV
V rámci 4. výzvy PR PRV bylo přijato celkem 28 žádostí a to v následujícím rozložení F9 Zemědělské podniky 19 žádostí, F10 Zemědělské produkty 1 žádost, F12 Nezemědělské podnikání 7 žádostí, F14 Technika pro lesní hospodářství 1 žádost. Seznam přijatých žádostí naleznete zde:
07.04.2020
VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ EPIDEMICKÉ
Vážení rodiče a milí pedagogové, hledáte inspiraci, jak zvládnout mimořádnou situaci a prospět dětem? Připravili jsme pro vás rozcestník dobrých rad (www.sdruzenisplav.cz/zdroje-online). Můžete se podělit o pohled v rodičovském dotazníku (www.survio.com/survey/d/ W9K6C7T1S0Y3D7L7M) a nebo motivovat děti k účasti v naší soutěži (www.facebook.com/MAPnaRychnovsku). Také připravujeme řadu seminářů, které proběhnou online přes jednoduché kliknutí, ty najdete na příslušné stránce (www.sdruzenisplav.cz/akceMAP).
02.04.2020
ZAHRADA V ZÁMĚLI
V říjnu 2019 došlo k přestěhování zahrady, kterou Sdružení SPLAV, z.s. provozovalo v Doudlebách nad Orlicí do obce Záměl. Dostali jsme od obce k dispozici neobývaný statek s velkými pozemky i vnitřním zázemím a s obrovskou pomocí pana starosty a zaměstnanců obce Záměl začali upravovat vnitřní prostory a především zahradu. Získali jsme mezi sebe zkušené a pracovité kolegyně - Jarmilu Řezníčkovou a Petru Formánkvou, které v Záměli hospodaří a s velkým nasazením celý areál zvelebují. Podívejte se!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.