icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
13.08.2019
PR OPZ - VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-NEINVESTICE
Poslední výzva Programového rámce Zaměstnanost bude v MAS Sdružení SPLAV vyhlášena 28.8.2019. Žádosti o dotaci budou přijímány do opatření Sociální služby a komunity-neinvestice do 4.10.2019. Školení pro zájemce o přípravu projektu se bude konat v pondělí 9.9. od 9:00 v kanceláři MAS, Javornická 1560, Rychnov n/Kněžnou. Bližší informace naleznete zde:
07.08.2019
PR OPŽP - UZAVŘENA VÝZVA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Dne 5.8.2019 byl ukončen příjem žádostí do výzvy Protierozní opatření. Byla přijata jedna žádost o celkových nákladech 727 958 Kč. V dalších dnech bude probíhat na půdě MAS kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti, poté bude následovat věcné hodnocení projektu.
07.08.2019
MAP - POZVÁNKA NA PODZIMNÍ AKCE
RÁDI BYCHOM NEUVĚŘITELNĚ ZÁBAVNOU CESTOU motivovali žáky ke čtení a ukázali jim, že to není ´mrtvá věc´ či ostuda. Proto připravujeme cyklus úžasných scénických čtení Lukáše Hejlíka LiStOVáNí dne 13.11.2019 dopoledne v Pelclově divadle v Rychnově n.Kn. Účinkující Lukáš Hejlík a Alan Novotný odehrají 2-3 představení. PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ RYCHNOVSKA připravujeme v říjnu 2019 Olympiádu regionálních znalostí. Olympiáda bude dvoukolová a bude zaměřena na znalosti z oblasti historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu našeho regionu. Záštitu nad akcí převzal hejtman rálovéhradeckého kraje, PhDr. Jiříh Štěpán, Ph.D., který přijede zahájit druhé kolo 24.10.2019 a žáky osobně podpoří ve velkém sále Společenského centra v Rychnově n.Kn. V ZÁŘÍ AŽ LISTOPADU PROBĚHNE CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ na téma Šikany se speciálním pedagogem Mgr. Jiřím Maléřem. První seminář 12.9. bude pro všechny a vysvětlí i pomocí filmu jak rozumět šikaně a jak ji řešit. Pro pedagogické pracovníky budou navazovat další dva semináře věnující se šikaně jako pedagogickému problému a Strategii vyšetřování šikany.
07.08.2019
ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S CHORVATSKEM
Sdružení SPLAV se stalo koordinátorem začínající spolupráce českých a chorvatských MAS. Činnost koordinátora bude spočívat jak ve zprostředkování kontaktů mezi místními akčními skupinami při realizaci již konkrétních záměrů MAS, tak i ve vyhledávání vhodných témat spolupráce a jejich nabídce místním akčním skupinám. MAS bude zajišťovat i informační servis týkající se dotačních možností aktivit spolupráce. Bližší a aktuální informace najdou zájemci na webových stránkách spolupráce www.cz-hr-lags.eu.
07.08.2019
PR IROP - VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-INVESTICE UZAVŘENA
Programový výbor MAS na svém zasedání dne 6.8.2019 ukončil proces hodnocení a výběru projektů přihlášených do výzvy MAS ´Sociální služby a komunity-investice´ schválením finanční podpory přijatých projektů. Všechny projekty byly následně předány na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.
20.06.2019
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Upozorňujeme, že 3.7.2019 budou vyhlášeny 3 výzvy k podávání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního programu, opatření bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání - investice a Sociální podnikání. Příjem žádostí bude ukončen na počátku září. Školení pro zájemce o dotaci bude 22.7. od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov n/K. Osobní konzultace projektů jsou možné po dohodě na tel. 732 578 889, Kateřina Holmová.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.