icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
15.09.2022
20. A 21.9.2022 NÁS NAVŠTÍVÍ 2 MAS Z BULHARSKA
V rámci projektu spolupráce PRV "Environmentaly Responsible Local Communities" (Místní komunity zodpovědné za životní prostředí) nás navštíví dvě MASky z Bulharska. Jedná se už o druhé takové setkání. Během dvoudenního workshopu budou mj. prezentovány některé úspěšné projekty podpořené z PRV. Workshop je přístupný všem zájemcům a budeme rádi, když se ho zúčastníte. Další workshop je naplánován na říjen.
24.08.2022
ROBOTI VE ŠKOLÁCH NA RYCHNOVSKU
Z projektu MAP II. jsme podpořili rozvoj vzdělávání ve školách na Rychnovsku nákupem řady pomůcek podporujících čtenářskou a matematickou gramotnost a informační myšlení. Školy si samy vybraly pomůcky, které jim nejvíce chyběly a o které měly zájem. Rozšířili jsme také seznam pomůcek, které si školy mohou zapůjčit k seznámení a vyzkoušení, jejich seznam je zde:
10.08.2022
SVÁTEK SENIORŮ 2022
Zveme Vás na akci "Svátek seniorů", kterou pořádá Královéhradecký kraj dne 15.9.2022 v Hradci Králové. Součástí akce je bohatý doprovodný program.
08.08.2022
ZROZENY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PRO ROZVOJ VENKOVA
To jsme my. MASky z Královéhradec-kého kraje, které se starají o to, aby se u nás na venkově dobře a spokojeně žilo. Podporujeme místní obce, školy, podnikatele, spolky a další hráče v kraji. Pomáháme získávat pro svá území finanční podporu, informace a know-how. Propojujeme výrobce a šikovné lidi. Spolupracujeme na projektech, společně vytváříme přátelská sousedská prostředí a pomáháme realizovat vaše sny od myšlenky až po vlastní realizaci. Více na www.nsmascr.cz
23.06.2022
ČMELÁČCI SE PROLETĚLI NAD RYCHNOVSKEM
Výherkyně 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku, družstvo s názvem Čmeláčci z Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn, se minulý týden proletěly nad Rychnovskem v motorovém letadle Zlín Z-43. Užily si hlavní výhru finále soutěže, které se uskutečnilo 3.11.2021. Ještě jednou moc gratulujeme !
23.06.2022
SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI PR PRV
Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na MAS - 6. výzva PR PRV
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 3. 2022 58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.