icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
16.10.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM - II. BĚH
Na konci září jsme zahájili 2. běh motivačního kurzu, který je součástí projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Účastní se ho 13 osob se zdravotním znevýhodněním, jsou nezaměstnaní, z rychnovského a ústeckého regionu.
11.10.2018
LISTOPADOVÝ VÝHLED V MAP - AKCE PRO VEŘEJNOST A SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOL RYCHNOVSKA
Rodiče, učitelé, přijďte v listopadu na semináře Jak nastavit hranice a umět říkat ne (14. 11. v Malém sále Pelclova divadla, RK) a Jak mluvit s dětmi o rizicích on-line světa? (15. 11. v ZŠ Mozaika, RK). Semináři vás provedou lektoři s dlouholetou praxí ve školství Martina Černá a Vít Pospíšil. Ředitele škol a jejich zástupce srdečně zveme na výjezdní setkání vedení škol do Ekocentra (22.-23. 11. v Paleta v Oucmanicích). Učitele dále zveme na seminář praktikých ukázek úspěšné komunikace - Umění komunikace aneb rodič, žák, učitel (29. 11. v prostorách Úřadu práce RK) s lektorkou Táňou Brodskou. Více na https://www.sdruzenisplav.cz/s-vami-o-vzdelavani.
08.10.2018
PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NEZISKOVEK NA RYCHNOVSKU
V neděli 14.10. od 9 do 14 hodin vás zveme na ojedinělou akci ´Prezentace sociálních služeb a neziskovek na Rychnovsku´ v parku vedle zámku v Doudlebách nad Orlicí . Tato akce proběhne jako součást Týdne sociálních služeb ČR, s podporou Bc. Josefa Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí. Zároveň nabízíme možnost představit Vaši organizaci - formou prezentace u stánku, prodejem výrobků, které vytváříte s klienty či tvořivými dílnami. Postavení stánku doporučujeme od 7.30 hod. V tento den proběhnou na zámku tradiční farmářské trhy, takže předpokládáme vyšší návštěvnost akce. Prosíme o potvrzení účasti Iloně Mikušová na tel. 777 813 837.
05.10.2018
VÝZVY IROP A OPZ STÁLE OTEVŘENY
Upozorňujeme zájemce o dotaci z Integrovaného operačního programu zejména v opatřeních Bezpečná a ekologická doprava, Výchova a vzdělávání a Sociální bydlení, že příjem žádostí končí dne 19.10.2018! Další výzvy IROP plánujeme až v roce 2019. Dále upozorňujeme na blížící se konec příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity-neinvestice, bude ukončen 31.10.2018. Rádi vám poskytneme informace i pomoc
03.10.2018
PODZIMNÍ VÝBĚR V MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNOVÁNÍ - MAP
Jak rozeznat kvalitní zdroj informací? Jak se proměnilo kritické myšlení a vnímání médií za 100 let republiky? O těchto tématech besedoval novinář a editor Respektu Erik Tabery se studenty rychnovské SPŠ a VOŠ a veřejností 2. října ve Společenském centru RK. Z debaty vyplynulo, jak moc důležité je v dnešním rychle se měnícím světě mluvit s dětmi o povaze médií a hledání důvěryhodných zdrojů. V prvním říjnovém týdnu jste nás také mohli zastihnout na představení Středních škol a zaměstnavatelů v RK spolu s dalšími 70 vystavovateli. Pro malý zájem jsme museli odložit na zimu workshop na podporu čtenářské gramotnosti.
03.10.2018
OPŽP - VÝZVY OTEVŘENY!
Od středy 3. 10. 2018 jsou otevřeny 1. výzvy v OPŽP. Jedná se o tato opatření: Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les. Kontaktujte nás co nejdříve se svými projektovými záměry, ať už osobně v kanceláři MAS, e-mailem nebo telefonicky, rádi vám poradíme a pomůžeme. Těšíme se na vaše projekty. Rovněž připravujeme školení pro žadatele a příjemce, o termínu školení Vás budeme informovat.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.