Projekt MAP II.

Návazný projekt na podporu místního akčního plánování dále aktualizuje akční plán a vyhodnocuje a aktualizuje strategii k rozvoji a spolupráci (níže vidíte podbarvené aktualizované dokumenty).

Projekt:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n/K. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600 je podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR dotací ve výši 12 710 751,20 Kč.
  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n/K
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600
  • Realizace projektu: 1.3.2018 – 28.02.2022

LOGO MŠMT EUMístní akční plánování na Rychnovsku pokračuje až do jara roku 2022

Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku je i ve své další fázi podpořeno projektem z OP VVV. Díky tomu, se rozvíjí jednak implementace některých aktivit naplánovaných v letech 2016-17 a jednak pokračují procesy prohlubování spolupráce mezi školami a pedagogy v regionu, propojení s dalšími subjekty ve vzdělávání, společné plánování akčního plánu a další aktivity vyplývajících z povinností nositelů projektu ve výzvě MAP II.

Zaměřujeme se na vybudování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství v území podle principů komunitně řízeného plánování.

Našim hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Pořádáme:

  • semináře a sdílení pro všechny, pro rodiče, učitele, žáky, zřizovatele a ředitele;
  • diskutujeme v pracovních skupinách, u kulatého stolu, pořádáme exkurze za příklady dobré praxe a konference;
  • realizujeme konkrétní společné aktivity škol, společné projekty pro rozvoj vzdělávání a přibližujeme moderní témata, která hýbou světem vzdělávání a připravují na život;
  • vytváříme prostředí pro vzájemné i objevné okamžiky inspirace a provazování souvislostí.

AKCE MAP II.

CO REALIZUJEME

PRACOVNÍ SKUPINY

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ EPIDEMICKÉ

DOKUMENTY

PODĚKOVÁNÍ

MAP JAKO STRATEGIE