EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA

7. VÝZVA  uzavřena

6. VÝZVA uzavřena

5. VÝZVA uzavřena

4. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k opatření Ekologická a bezpečná doprava

​Podporované aktivity:

  1. zvýšení bezpečnosti v dopravě – územím MAS procházejí 2 komunikace 1.třídy a 3 železniční tratě. Hustá je i síť komunikací nižšího řádu. Se zvyšující se intenzitou osobní dopravy se snižuje její bezpečnost, zejména bezpečnost chodců v obcích a cyklistů. S podporou MAS budou uskutečněna opatření pro zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu  osob a pohybu vozidel v regionu.
  2. cyklostezky a cyklotrasy – podíl cyklodopravy v území se zvyšuje, a to jak ze strany obyvatel území pro cesty do zaměstnání a škol, tak i ze strany turistů pro poznávání území. MAS proto bude podporovat jak stavbu cyklostezek a jejich mobiliáře, tak i cyklotras, jejich mobiliáře a značení.

​Aktivity, které nebyly do SCLLD zařazeny z důvodu zjištěné malé absorbční kapacity území:

  • terminály
  • telematika
  • dopravní prostředky