Otevřené výzvy SZP

V současné době ještě není vyhlášena žádná výzva MAS pro Strategický plán Společné zemědělské politiky, na základě které lze v letech 2023 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.

Můžete se podívat na Připravované výzvy.