Otevřené výzvy IROP

V současné době ještě není vyhlášena žádná výzva MAS pro Integrovaný regionální operační program, na základě které lze v letech 2022 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.