Otevřené výzvy IROP

V tuto chvíli ještě není vyhlášena žádná výzva MAS pro Integrovaný regionální operační program, na základě které lze v letech 2021 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.

Můžete se podívat na Připravované výzvy.