Komunitní aktivity I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Operační program Zaměstnanost plus
  • Číslo výzvy: 03_22_008
  • Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)
  • Název projektu: Sdružení SPLAV-Komunitní aktivity I.

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt je předkládán žadatelem Sdružením SPLAV, z.s. a 4 partnerskými organizacemi z různých částí území MAS, obcemi Záměl a Bartošovice v O.h., Sborem Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou a Sdružením Neratov, z.s. Je určen zejména osobám ohroženým sociálním vyloučením a zahrnuje 6 klíčových aktivit (9 opatření a 14 dílčích aktivit) rovnoměrně rozdělených mezi žadatele a partnery.

AKCE PRO VEŘEJNOST

AKTIVITY PROJEKTU

TÝM PROJEKTU