Zahrada Dobromysl

ZAHRADA DOBROMYSL
Přírodní zahrada Sdružení SPLAV, Záměl č.p. 51

Zahradu Dobromysl založilo Sdružení SPLAV ve spolupráci s obcí Záměl v roce 2019. Začínali jsme tvorbou a provozováním komunitní zahrady v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí a po šesti letech jsme se přestěhovali do Záměle, kde jsme pro potřeby zahradní terapie vytvořili zcela novou zahradu, kterou jsme pojmenovali Zahrada Dobromysl. Zahrada získala v roce 2020 certifikát Přírodní zahrada. Sdružení SPLAV se zabývá zahradní terapií již od roku 2013 a je členem výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019 http://www.asociacezt.cz/.

Obec Záměl získala třetí místo v soutěži ČSOB Zelená obec roku 2023 v kategorii do 1000 obyvatel také díky Zahradě Dobromysl a Komunitnímu centru. Více informací ze soutěže, fotografie a hlavně krásné video nejen o naší zahradě najdete na zde.

Aktuální projekt Komunitní aktivity I.

Akce na zahradě

Kde nás najdete

Nabídka vzdělávacích programů

Certifikovaná přírodní zahrada

Zahradní terapie

Ukončené projekty na zahradě

Jak vznikala Zahrada Dobromysl v Záměli

Od obce Záměl jsme dostali možnost pronajmout si velké hospodářské stavení se zahradou a ovocným sadem. Od ledna 2020 jsme se začali věnovali revitalizaci zanedbané zahrady. Díky vydatné personální i technické pomoci pana starosty a pracovníků z obce Záměl jsme mohli být velice rychlí a efektivní. Začali jsme vyřezáním náletových dřevin a křovin, došlo k zorání hlavní části zahrady a celkovému vyčištění. Jakmile to počasí dovolilo, začali jsme budovat nové záhony, přesazovat rostliny, které jsme si přivezli z komunitní zahrady v Doudlebách nad Orlicí. Dále jsme zakoupili nové ovocné keře a stromy a několik dalších trvalek. Vybudovali jsme vyvýšené i zahloubené záhony pro zeleninu, vše s využitím dostupných přírodních materiálů (kámen, dřevo, větve, kompost apod.). Výsadby jsou koncipovány jako okrasné, jedlé i medonosné zároveň, v zahradě je počítáno s různými příbytky pro užitečné živočichy. Zahradu jsme vytvořili v přírodním duchu podle permakulturních principů. Snažili jsme se co nejvíc využít všechny zdroje a materiály, které stará hospodářská usedlost nabízela.
Zahradu jsme pojmenovali Dobromysl. Podle oblíbené léčivky, která má široké využití, a také proto, že pohoda a dobrá mysl je naším cílem, a chceme přenést tyto pocity i na příchozí.
Zahradu doplňuje sad vysokokmenných ovocných stromů, které jsou mnohdy i více než 60 let staré. Ovoce z těchto stromů zpracováváme v rámci programů s klienty. Nově jsme ve spolupráci s obcí vysadili v roce 2020 dvacet vysokokmenných ovocných stromů (jabloně a hrušně). V roce 2021 jsme pak ve výzvě Moderní útočiště s grantovou podporou Škoda Auto spolu s žáky základní školy a občany Záměle vysadili dalších 13 stromů jabloní (10 odrůd), 10 stromů hrušní (8 odrůd), 6 stromů slivoní (4 odrůdy) a 7 odrůd třešní. Dále jednu meruňku a jednu broskvoň a tři jeřáby. Jedná se o staré odrůdy ve tvaru vysokokmenů.

 

Čemu se věnujeme?

V letech 2020 – 2021 jsme realizovali projekt Zahradní terapie v praxi z Operačního programu zaměstnanost z MPSV, jehož cílem bylo vytvořit zahradní terapeutické programy pro klienty se zdravotním znevýhodněním či postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením a tím zvýšit jejich zájem o zapojení do běžného života.
Navštěvovali nás například klienti z Farní charity v Rychnově nad Kněžnou, klienti Centra Orion, z.s. nebo klienti z Ústavu sociální péče v Kvasinách.
V rámci projektu „Zahradní terapie v praxi“ jsme zpracovali publikaci, která slouží k představení metodiky a souboru doporučených aktivit (modulů) zahradní terapie. Ke stažení ve formátu PDF je v sekci „Zahradní terapie“.
Zahradně terapeutických programů, přednášek a workshopů se účastnila i veřejnost, převážně místní obyvatelé, zájemci o přírodní zahradničení, školní kolektivy, rodiny s dětmi i senioři nebo třeba obyvatelé pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.
V roce 2021 proběhla celková rekonstrukce domu a vzniklo zde nové Komunitní centrum Záměl. Zahrada Dobromysl Sdružení SPLAV nyní díky společnému projektu s obcí Záměl a dalšími partnery bude moci tyto prostory využívat a pořádat zde různé akce v nových krásných prostorách.

Leden 2020 – před revitalizací

 

Květen – září 2020 – po revitalizaci