Zahrada Dobromysl

ZAHRADA DOBROMYSL
Přírodní zahrada Sdružení SPLAV, Záměl č.p. 51

Zahradu Dobromysl založilo Sdružení SPLAV ve spolupráci s obcí Záměl v roce 2019. Začínali jsme tvorbou a provozováním komunitní zahrady v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí a po šesti letech jsme se přestěhovali do Záměle, kde jsme pro potřeby zahradní terapie vytvořili zcela novou zahradu, kterou jsme pojmenovali Zahrada Dobromysl. Zahrada získala v roce 2020 certifikát Přírodní zahrada. Sdružení SPLAV se zabývá zahradní terapií již od roku 2013 a je členem výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019 http://www.asociacezt.cz/.

Aktuální projekt Komunitní aktivity I.

Akce na zahradě

Kde nás najdete

Nabídka vzdělávacích programů

Certifikovaná přírodní zahrada

Zahradní terapie

Ukončené projekty na zahradě

Jak vznikala Zahrada Dobromysl v Záměli

Od obce Záměl jsme dostali možnost pronajmout si velké hospodářské stavení se zahradou a ovocným sadem. Od ledna 2020 jsme se začali věnovali revitalizaci zanedbané zahrady. Díky vydatné personální i technické pomoci pana starosty a pracovníků z obce Záměl jsme mohli být velice rychlí a efektivní. Začali jsme vyřezáním náletových dřevin a křovin, došlo k zorání hlavní části zahrady a celkovému vyčištění. Jakmile to počasí dovolilo, začali jsme budovat nové záhony, přesazovat rostliny, které jsme si přivezli z komunitní zahrady v Doudlebách nad Orlicí. Dále jsme zakoupili nové ovocné keře a stromy a několik dalších trvalek. Vybudovali jsme vyvýšené i zahloubené záhony pro zeleninu, vše s využitím dostupných přírodních materiálů (kámen, dřevo, větve, kompost apod.). Výsadby jsou koncipovány jako okrasné, jedlé i medonosné zároveň, v zahradě je počítáno s různými příbytky pro užitečné živočichy. Zahradu jsme vytvořili v přírodním duchu podle permakulturních principů. Snažili jsme se co nejvíc využít všechny zdroje a materiály, které stará hospodářská usedlost nabízela.
Zahradu jsme pojmenovali Dobromysl. Podle oblíbené léčivky, která má široké využití, a také proto, že pohoda a dobrá mysl je naším cílem, a chceme přenést tyto pocity i na příchozí.
Zahradu doplňuje sad vysokokmenných ovocných stromů, které jsou mnohdy i více než 60 let staré. Ovoce z těchto stromů zpracováváme v rámci programů s klienty. Nově jsme ve spolupráci s obcí vysadili v roce 2020 dvacet vysokokmenných ovocných stromů (jabloně a hrušně). V roce 2021 jsme pak ve výzvě Moderní útočiště s grantovou podporou Škoda Auto spolu s žáky základní školy a občany Záměle vysadili dalších 13 stromů jabloní (10 odrůd), 10 stromů hrušní (8 odrůd), 6 stromů slivoní (4 odrůdy) a 7 odrůd třešní. Dále jednu meruňku a jednu broskvoň a tři jeřáby. Jedná se o staré odrůdy ve tvaru vysokokmenů.

 

Čemu se věnujeme?

V letech 2020 – 2021 jsme realizovali projekt Zahradní terapie v praxi z Operačního programu zaměstnanost z MPSV, jehož cílem bylo vytvořit zahradní terapeutické programy pro klienty se zdravotním znevýhodněním či postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením a tím zvýšit jejich zájem o zapojení do běžného života.
Navštěvovali nás například klienti z Farní charity v Rychnově nad Kněžnou, klienti Centra Orion, z.s. nebo klienti z Ústavu sociální péče v Kvasinách.
V rámci projektu „Zahradní terapie v praxi“ jsme zpracovali publikaci, která slouží k představení metodiky a souboru doporučených aktivit (modulů) zahradní terapie. Ke stažení ve formátu PDF je v sekci „Zahradní terapie“.
Zahradně terapeutických programů, přednášek a workshopů se účastnila i veřejnost, převážně místní obyvatelé, zájemci o přírodní zahradničení, školní kolektivy, rodiny s dětmi i senioři nebo třeba obyvatelé pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.
V roce 2021 proběhla celková rekonstrukce domu a vzniklo zde nové Komunitní centrum Záměl. Zahrada Dobromysl Sdružení SPLAV nyní díky společnému projektu s obcí Záměl a dalšími partnery bude moci tyto prostory využívat a pořádat zde různé akce v nových krásných prostorách.

Leden 2020 – před revitalizací

 

Květen – září 2020 – po revitalizaci