Aktivity

1. Koordinační porada pracovní skupiny v ČR – zahajovací

2. Osvětové workshopy pro širokou veřejnost

3. Příklady dobré praxe – příručka

Další aktivitou projektu je sestavení katalogu příkladů dobré praxe ze všech na projektu spolupracujících území. Připravili jsme ho pro vás ke stažení zdarma níže česky i anglicky. V tištěné podobě je k vyzvednutí v kanceláři Sdružení SPLAV, z.s. v Rychnově nad Kněžnou.

4. Systém certifikace odpovědnosti k životnímu prostředí – Environmentálně uvědomělá domácnost, obec, firma a zemědělec

Jistě se setkáváte stále častěji s pojmy jako je environmentální zodpovědnost, ekologické hospodaření, šetrnost k přírodě, přírodě blízká řešení, obnovitelnost zdrojů. Otázka zajištění udržitelnosti života na naší zemi je stále palčivější.

I my jsme chtěli v rámci projektu Environmentálně zodpovědné místní komunity toto téma připomenout a nabídnout vám, občanům našeho regionu, pár podnětů jak svým způsobem života životnímu prostředí prospět.

Připravili jsme pro vás soubory otázek ve čtyřech kategoriích. Můžete si sami vyhodnotit své environmentálně odpovědné jednání a chování v těchto oblastech: Domácnost, Firma, Obec a Zemědělec.

Otázky, které si zde můžete sami vyplnit, chápejte jako návrh možných opatření, kterými se každý z nás může podílet na udržení nebo zlepšení kvality životního prostředí kolem nás. Zamyslete se nad svým každodenním chováním a způsobem života a odškrtněte si dané kritérium, pokud jej naplňujete alespoň v 75% případů nebo kdykoliv je to možné. Podle počtu získaných bodů pak můžete získat ocenění v podobě pěkné barevné samolepky se třemi, dvěmi nebo s jednou hvězdičkou a drobný dárek. Odměny pro vás budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři Sdružení SPLAV, z.s. v Rychnově nad Kněžnou.

Samolepky si pak můžete hrdě vylepit na dveře vašeho domu, firmy nebo kanceláře a inspirovat tak ostatní – vaše přátele i zákazníky. Každý z nás může pro životní prostředí něco udělat a čím víc nás bude, tím lépe 🙂

Vaše Sdružení SPLAV, z.s.

leták certifikace odpovědnosti k životnímu prostředí

Dotazníky k vyplnění:

Dotazník: Environmentálně uvědomělá firma
Dotazník: Environmentálně uvědomělá obec
Dotazník: Environmentálně uvědomělá domácnost 
Dotazník: Environmentálně uvědomělý zemědělec