Aktivity pro ZŠ I.

I. Personální podpora (IP 1, SC 2)

1. Školní asistent – personální podpora ZŠ

 • Výstup aktivity: Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 16 365

2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

 • Výstup aktivity: Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 29 210

3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ

 • Výstup aktivity: Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 28 800

4. Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

 • Výstup aktivity: Práce sociálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 4 831

 

II. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (IP 1, SC 2 a IP 3, SC 1)

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze)

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 6 380

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 32 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 15 950

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 32 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 15 950

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 22 330

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 22 330

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 31 900

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 31 900

8. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 1 180

9. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • Výstup aktivity: 3 absolventi uceleného bloku vzájemné spolupráce pedagogů
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 37 800

10. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

 • Výstup aktivity: 2 absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 15 456

11. Tandemová výuka na ZŠ

 • Výstup aktivity: 2 absolventi uceleného bloku vzájemné spolupráce pedagogů
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 6 300

12. CLIL ve výuce na ZŠ

 • Výstup aktivity: 2 absolventi uceleného bloku spolupráce učitelů při přípravě a realizaci CLIL
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 56 280

13. Nové metody ve výuce na ZŠ (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

 • Výstup aktivity: 2 absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 11 256
III. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (IP 1, SC 2)

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 • Výstup aktivity: Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 18 010

2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 • Výstup aktivity: Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 18 010

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • Výstup aktivity: Ucelený blok doučování
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 6 720

4. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • Výstup aktivity: Ucelený blok odpolední přípravy
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 20 160

 

IV. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ (IP 1, SC 2)

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • Výstup aktivity: Realizovaná dvouhodinová setkání v celkovém rozsahu 12 h
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 50 394