Aktivity

Zahájení projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVEM

Realizace projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVEM´, který pořádá Sdružení SPLAV, z.s. byla zahájena v polovině dubna. Je určený pro skupinu nezaměstnaných osob se zdravotními problémy i pro ty, kteří pečující o osobu blízkou. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Účastní se ho 9 žen a 4 muži a společně absolvují semináře na různá témata – například – efektivní a pozitivní komunikace, sebepoznání, seberozvoj a sebekoučování, psychosomatika a samouzdravovací procesy v těle, orientace na trhu práce, trénink paměti, povídání o mozku a kterak ho můžeme povzbudit k vyšší aktivitě. Součástí kurzu jsou také pracovní setkávání na komunitní zahradě Sdružení SPLAV v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí.

Dále účastníky kurzu čekají individuální konzultace, trénink mozku pomocí speciální terapie EEG Biofeedback, bylinkové workshopy na zahradě a společná exkurze do Ostré nad Labem – návštěva bylinkové zahrady firmy Botanikus. Tento kurz jim napomůže lépe poznat sebe sama, své osobní schopnosti a dovednosti a také jim bude nápomocný při hledání vhodné práce s ohledem na své zdraví.

Chceme se také obrátit na potenciální zaměstnavatele, kteří by mohli nabídnout práci pro účastníky našeho kurzu – rádi by pracovali, ale převážně na zkrácený úvazek, a je zapotřebí přihlédnout k jejich zdravotnímu znevýhodnění. Účastníci jsou z celého rychnovského regionu – z Dobrušky, Rychnova, Týniště + přilehlých obcí. Pro některé z nich by byla také vhodná práce na doma.

Projekt je zaměřený na motivační a antidiskriminační program přispívající k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených. Dále je zaměřen na posílení spolupráce a koordinace činností organizací, které působí v oblasti sociálního začleňování na území ORP Rychnov nad Kněžnou.

AKTIVITY PROJEKTU: