Uzavřené výzvy PRV

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PR PRV)

ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím PRV opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj). Fiche 1-8 budou dále realizovány podle dílčího opatření 19.2.1. Podpora provádění v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a fiche 9 podle dílčího opatření 19.3.1. Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny.   Všechny aktivity musí být zároveň v souladu s příslušnými články nařízení, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.

OBECNÉ DOKUMENTY PRV

FICHE (OPATŘENÍ) PR PRV

VÝBĚR PROJEKTŮ

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
8. výzva  uzavřena

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
7. výzva  uzavřena

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
6. výzva  uzavřena

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
5.
výzva uzavřena

Program rozvoje venkova (PRV)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
4. výzva uzavřena

 Program rozvoje venkova (PRV)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
3. výzva uzavřena

Program rozvoje venkova (PRV) 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
2. výzva uzavřena

Program rozvoje venkova (PRV) 

Vyhlášena výzva do programového rámce Programu rozvoje venkova:
1.
výzva uzavřena

Program rozvoje venkova