Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia

NÁZEV PROJEKTU:

 • DEVELOPMENT OF EXPERIENCE ORIENTED AGRO AND ECO TOURISM IN RURAL ARMENIA
 • ROZVOJ ZÁŽITKOVÉHO AGRO A ECO TURISMU VE VENKOVSKÉ ARMÉNII

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 • Registrační číslo: 21910085
 • Program: International Visegrad Fund
 • Trvání projektu: 9/2019 – 9/2021
 • Žadatel: Polish Ecological Club Gliwice Chapter (Polsko)
 • Partneři:
  • Sdružení SPLAV, z.s. (Česká republika) – místní akční skupina
  • SOSNA, o.z. (Slovensko) – NNO zaměřená na ekologii a udržitelný rozvoj
  • Armenian Women for Health and Healthy Environment (Arménie) – NNO působící v oblasti prevence ochrany životního prostředí a propagace zdravého životního stylu
  • Vision Association (Maďarsko)
 • Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Kateřina Holmová

Projekt je zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti agroturistiky a na přenos dobré praxe ze zemí V4 na arménský venkov. V rámci projektu byla vytvořena publikace, ve které jsou uvedené příklady agro a eko turistiky, úspěšné propagace a diversifikace zemědělství z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky. Publikace je dostupná v anglickém jazyce zde: Examples of good practice V4.pdf. Dalším výstupem projektu je propagační video představující zážitkovou agroturistiku v Arménii: https://youtu.be/aURR0RM5_WU

FOTOGALERIE: