Chci dotaci

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:
 • projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS
 • projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost
 • vhodní žadatelé: dle výzvy
 • míra dotace: 95%
 • uznatelné náklady: 250 tisíc – 1,5 milión Kč dle výzvy
 • způsob financování: ex-post
 • délka realizace projektu: max. 24 měsíců
 • Obecné dokumenty
KROK 2. Vyberu jedno ze 7 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt:
 • Ekologická a bezpečná doprava,
 • Řešení krizových situací,
 • Sociální služby a komunity – investice,
 • Sociální podnikání – investice,
 • Výchova a vzdělávání – investice,
 • Kulturní dědictví,
 • Územní rozvoj.
KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr
 • podrobnosti u mého vybraného opatření  – kliknu na své opatření
KROK 4. Konzultuji projekt s MAS
 • účastním se aktuálního školení pro žadatele
 • konzultuji svůj záměr v MAS – kontaktní osoba: Ing. arch. Kateřina Holmová, e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889
KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt
Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz – vyplním uživatelské jméno a heslo – záložka „Žadatel“ – záložka „Nová žádost“ – vyberu OP: „06 – Integrovaný regionální operační program“ – vyberu specifickou výzvu v CLLD viz info níže, pak kliknu na „individuální projekt“ pod výzvou. V záložce nalevo vyberu v Identifikaci projektu dalí položku „Výběr podvýzvy“. V poli „Název podvýzvy“ vyberu z rozklikávací ikony hodnotu názvu výzvy MAS Sdružení SPLAV. Dále už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu