Spolupráce se španělskými MAS

Na konci září jsme se zúčastnili spolu se zaměstnanci MAS Vyhlídky, MAS Královská stezka a zástupci NS MAS odborné exkurze na jihu Španělska. Exkurzi připravila MAS Vyhlídky a byla financovaná MZe v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Cílem čtyřdenní cesty bylo především navázání spolupráce se třemi MAS z Andalúsie s vizí přípravy společných projektů jednak v programu LEADER Spolupráce a jednak v dalších programech jako ERASMUS+, Evropský Sociální Fond a další. Jako klíčová témata byla identifikována: zemědělství, cestovní ruch, mládež a gendre.

V rámci pobytu jsme také navštívili řadu zajímavých projektů realizovaných či podpořených v minulém programovém období – městskou tržnici, start-upy, zahradnictví, podnik na zpracování místní odrůdy oliv, venkovský hotel a další. Olivy mají ochrannou značku původu, o totéž usilují nyní místní pěstitelé s odrůdou obřích rajčat.

Moc děkujeme Marcele Pánkové za skvělou organizaci a těšíme se na budoucí projekty!

program exkurze: pozvánka MZe.pdf