NZÚ Light

web: Nová zelená úsporám Light

Příjem žádostí programu Nová zelená úsporám Light je obnoveno.

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:

  • rodinného domu (dle definice rodinného domu uvedené v kapitole 10) nebo
  • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo
  • člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu
    v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
    žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
  • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Změny jsou také ve výši poskytnuté dotace na solární ohřev teplé vody, kdy je podpora nově rozdělena na výši 60 a 90 tisíc Kč.

Podrobnější detaily najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory NZÚ Light níže:
NZÚ Light Závazné pokyny pro žadatele (od 17.1.24)

Dokumenty ke stažení:

Kontakty naleznete ZDE