NZÚ Light

web: Nová zelená úsporám Light

Příjem žádostí programu Nová zelená úsporám Light je obnoven.

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:

  • rodinného domu (dle definice rodinného domu uvedené v kapitole 10) nebo
  • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo
  • člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má ke dni podání a po celou dobu udržitelnosti trvalý pobyt

a zároveň

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod a zároveň nevlastní další nemovitost k bydlení, nebo
  • pobírají invalidní důchod 3. stupně
  • žadatel ke dni podání žádosti o podporu byl zahrnut do společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo
  • ke dni podání žádosti o podporu byl zahrnut do společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

Změny jsou také ve výši poskytnuté dotace na solární ohřev teplé vody, kdy je podpora nově rozdělena na výši 50 a 70 tisíc Kč. Od září bude zahrnuta podpora výměny zařízení pro vytápění navazující na končící kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Dokumenty ke stažení:

Podrobnější detaily najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory NZÚ Light níže:

Všechny dokumenty na webu NZÚ Light naleznete ZDE

Kontakty naleznete ZDE