Aktivity pro MŠ I.

I. Personální podpora (IP 1, SC 1)

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

 • Výstup aktivity: Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 16 365

2. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

 • Výstup aktivity: Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 29 210

3. Školní psycholog – personální podpora MŠ

 • Výstup aktivity: Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 28 800

4. Sociální pedagog – personální podpora MŠ

 • Výstup aktivity: Práce sociálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 4 831

5. Chůva – personální podpora MŠ

 • Výstup aktivity: Práce chůvy v mateřské škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 16 746

 

II. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (IP 1, SC 1)

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 40 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 25 520

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 h
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 6 380

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (téma: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 6 380

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 24 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 9 570

5. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

 • Výstup aktivity: 30 hodin práce supervizora v mateřské škole
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 32 550

6. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 • Výstup aktivity: 2 absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 15 456

 

III. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (IP 1, SC 1)

1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 22 330

2. Individualizace vzdělávání v MŠ

 • Výstup aktivity: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci nejméně 40 hodin
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 15 950

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • Výstup aktivity: Realizovaná dvouhodinová setkání v celkovém rozsahu 12 h
 • Celkové náklady na aktivitu v Kč: 50 394