Činnost

Od svého založení zaměřuje Sdružení SPLAV svou činnost na několik hlavních oblastí. Vedle toho základního – uplatnění Programu rozvoje venkova a dalších programů na podporu rozvoje venkova metodou LEADER, je to zaměstnanost a sociální stabilita regionu, volný čas dětí a mládeže a mezinárodní spolupráce. V těchto směrech činnosti uskutečnila MAS např. tyto projekty:

LEADER:
 • Společně pro lidi a venkov 2007-13
 • Společně pro lidi a venkov 2006
 • Společně pro lidi a venkov 2005
 • Společně pro lidi a venkov – příprava strategie
Zaměstnanost:
 • Manažerem neziskové organizace I.
 • Manažerem neziskové organizace II.
 • Nová příležitost
 • Regionální průvodci Orlických hor
 • Vzájemná pomoc
 • Zemědělcův rok
Volný čas:
 • Dětský tábor 2005, 2006, 2007, 2008
 • Letní tábor mládeže 2008, 2009, 2011
 • Poznávací soutěž Prázdniny s žabkou
 • Soutěž pro školy Výlet na Hanou
Mezinárodní spolupráce:
 • Sense of Light – Význam světla (2016 – 17)
 • Life from Soil – Život z půdy (2016 – 17)
 • Gardens at the Weir – Zahrady u SPLAVu
 • Villages without Fences – Otevřené vesnice
 • Czech, Estonia, Slovakia – same problems, different solutions/Česko, Estonsko, Slovensko – stejné problémy, různá řešení
 • Cooperation in Cultural Heritage Utilisation – Spolupráce při využívání kulturního dědictví
 • International Days of Culture – Mezinárodní kulturní dny
 • Local Product Development Network – Síťování v marketingu místní produkce
 • Česko-polské setkání 2006 a 2007
 • Mezinárodní setkání 2005

Řada aktivit MAS však probíhá i mimo projektovou činnost, a to formou pravidelných akcí pro veřejnost (Venkovské slavnosti 2010-15, farmářské trhy, výlety, přednášky, soutěže, společenská setkání…), pravidelných neformálních akcí pro členy MAS (soutěž v kuželkách, ve střelbě ze vzduchovky, grilování, posezení, zájezdy, prohlídky projektů…), informací v tisku, propagací činnosti, apod.

Veškerá činnost MAS je podložena komunitně připraveným strategickým plánem.