Dokumenty IROP

Interní postupy MAS Sdružení SPLAV:

Obecné dokumenty – poslední verze je pod složkou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce zde:

nebo zde:

Pravidla:

Přílohy:

P33B: