1. ROČNÍK

Dvoudenní exkurzí po zajímavých místech Orlických hor a podhůří skončila několik týdnu trvající Olympiáda regionálních znalostí, které se účastnili žáci 2.stupně základních škol Rychnovska a Kostelecka a stejně staří studenti gymnázia v Rychnově nad Kněžnou. Soutěž pro ně připravili zaměstnanci a členové Sdružení SPLAV jako jednu z aktivit podporujících vzdělanost a vztah mladých obyvatel k obcím a regionu, kde žijí. Že je to téma potřebné, ale i zajímavé, potvrdila účast hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána, který nad soutěží převzal záštitu, významných odborníků pana Jiřího Macha, Josefa Lukáška, Bohumíra Dragouna, Petra Hudouska a Davida Rešla, kteří připravili otázky soutěže a zasedli v porotě, ale především hojná účast mladých soutěžících.

Celkem sedmdesát tříčlenných družstev z osmi škol absolvovalo za dohledu členů poroty školní kolo soutěže s 50 otázkami z oblasti historie, přírodopisu, zeměpisu a osobnosti obcí Rychnovska, Dobrušska a Kostelecka. Nejvíce družstev reprezentovalo gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, tamní základní školu Masarykova a základní školu Solnice. Své zástupce v soutěži měly i základní školy Rokytnice v Orlických horách, Javornice, Týniště nad Orlicí, Častolovice a další rychnovská škola – Javornická.

Deset nejúspěšnějších týmů podle bodového zisku postoupilo do druhého kola, které se uskutečnilo 24.10.19 ve Společenském centru v Rychnově n/Kněžnou. O vítězství zde bojovala družstva 4 škol – Gymnázia F.M. Pelcla, ZŠ Masarykova a ZŠ Javornická v Rychnově nad Kněžnou a ZŠ Solnice. Jednotlivé týmy odpovídaly před odbornou porotou a za povzbuzování svých spolužáků v hledišti na otázky formou soutěže Riskuj – volily téma a obtížnost otázky podle vlastní strategie. Největší odvahu, ale i znalosti volbou nejnáročnějších otázek v této části druhého kola soutěže prokázali zástupci rychnovského gymnázia – družstvo Hobbiti ve složení Petr Krassek, Matěj Wittich a Dan Šeps.

Dalším úkolem týmů pak byla prezentace předem zvoleného tématu vztahujícího se k regionu. Soutěžící mohli vybírat z témat „osobnost, místo či událost, která mne zaujala“. Zde největší invenci předvedly členky družstva ze ZŠ Masarykova, které hranou formou připomněly významnou rychnovskou osobnost Jiřího Šlitra. Také ostatní družstva využila k předvedení zvoleného tématu formu promítané prezentace a jednotícím prvkem tří z nich byla i volba tématu – osobnost rychnovského rodáka Romana Šebrleho. Tato „sázka na jistotu“ se však projevila v hodnocení prezentací, takže po sečtení bodového zisku z obou částí druhého kola byli vyhlášeni vítězové soutěže – družstvo Základní školy Masarykova v Rychnově nad Kněžnou ve složení Lucie Červinková, Karolína Čižinská a Veronika Zemánková. Tyto třináctileté žákyně 8.třídy ukázaly jak velké znalosti, tak i nápaditost a odvahu svůj nápad prezentovat před publikem. Účastníci soutěže i jejich fanoušci byli hned na místě odměněni koncertem Honzy Říčaře (CANN) , který se s kytarou postaral i o oddychové pauzy během soutěžního programu.

Hlavní cenou pro vítězky je půlhodinový vyhlídkový let nad Orlickými horami a jejich podhůřím. Celou řadou zajímavých cen mnoha sponzorů z našeho kraje i regionu však bylo odměněno všech 10 týmů druhého kola. Společnou cenou pro ně byl i dvoudenní výlet, který se uskutečnil počátkem listopadu pod vedením členů odborné poroty soutěže Bohumíra Dragouna, Petra Hudouska, Davida Rešla a Jiřího Macha a za dohledu organizátorky celé soutěže Venduly Fečkové ze Sdružení SPLAV. Při něm mládež navštívila běžně i méně přístupná zajímavá místa regionu a měla možnost setkat se a diskutovat se znalci místní historie, přírody i tradic. Doufáme, že olympiáda regionálních znalostí se stane tradicí, děkujeme všem zúčastněným studentům i jejich učitelům a těšíme se na příští rok!

Fotografie z třídního kola 1. ročníku Olympiády regionálních znalostí

Záznam z finále 1.ročníku Olympiády regionálních znalostí: https://youtu.be/bD8t0ixUCmA

Fotografie z finále 1. ročníku Olympiády regionálních znalostí

Fotografie z dvoudenní exkurze finalistů 1. ročníku Olympiády regionálních znalostí po zajímavých místech Orlických hor

 

Fotografie z letu výherců 1. ročníku Olympiády regionálních znalostí

Chcete porovnat své znalosti s vítězi? Zde je pár soutěžních otázek:

1.kolo:
1. Mistr Jirásek napsal román Poklad, který vychází ze skutečného příběhu hledání pokladu hrabětem Harbuvalem Chamaré v druhé polovině 18. století. Byl velmi vytrvalý a poklad marně hledal 38 let. Který hrad byl cílem hledání?

2. Roku 1627 koupil vamberské panství nizozemský katolický císařský vojenský rada Kašpar Gramb z Grambu. Jeho manželka Magdalena z Grambů se stala zakladatelkou krajkářství v našem kraji. Ve kterém století žila?

3. Z osady Blatin u Javornice pocházel výtvarník – dokumentarista, jenž na svých malbách zachycoval staré chalupy, nářadí i život na venkově. Žil a tvořil v letech 1909 -1989. Byl to:

4. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má ve znaku jednu rostlinu. Je to:

5. Nejúspěšnějším sportovcem Rychnovska pro rok 2018 byl vyhlášen Jan Kopecký. V jakém sportu vynikal?

6. V roce 2019 vyšla kniha Orchideje Orlických hor a podhůří – víte, kolik druhů orchidejí v této oblasti přibližně roste?

7. Ve kterém městě v okrese Rychnov nad Kněžnou se kříží nejvíce železničních tratí?

8. Jak se jmenuje rozhledna nacházející se mezi obcemi Voděrady a Přepychy?

9. Jaká je největší vodní plocha v okrese Rychnov nad Kněžnou?

10. Nedaleko které obce/města se nachází soutok Divoké Orlice a Zdobnice?

2. kolo:
1. Víte, kdy se slaví Den Země?

2. Nejvýznamnější hrad v Podorlicku je spojován s rodem Drslaviců-Půticů a loupeživým rytířem Mikulášem. Který hrad to byl?

3. I v našem kraji se našly bronzové poklady. Jeden z nich se našel:

4. V Rychnově nad Kněžnou se narodil roku 1734 první profesor českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze. Profesuru získal v roce 1793. Byl to:

5. Na rychnovském gymnáziu maturoval v roce 1943 významný český hudební skladatel, herec, zpěvák i výtvarník. Vystupoval společně s Jiřím Suchým a Miroslavem Horníčkem. Proslavil divadlo Semafor. Byl to:

6. Nejvyšší vrchol Orlických hor je Velká Deštná. Kolik měří?

7. V Pekle u Vamberka se nachází starobylý dřevěný most. Kterou řeku přemosťuje?

8. Ve výši 1000m.n.m. na hlavním hřebenu Orlických hor se nachází od roku 1954 rezervace, která se nazývá:

9. Poutní místo Homole, u Lhot u Potštejna, patří ke klenotům barokní architektury. Je tam zachováno unikátní schodiště s 16 odpočívadly. Kolik schodů vede ke kostelu?

10. V Rokytnici v Orlických horách se nachází nově vybudované muzeum, věnované Orlickým horám. Jmenuje se: