Chci dotaci

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:
 • projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS
 • projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost
 • vhodní žadatelé: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení dle opatření
 • míra dotace:  85 – 100% dle opatření/žadatele
 • uznatelné náklady: 400 tisíc – 2 milióny Kč dle výzvy
 • způsob financování: ex-ante, ex-post dle výzvy
 • délka realizace projektu: max. 24 – 36 měsíců dle výzvy
 • Obecné dokumenty
KROK 2. Vyberu jedno ze 4 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt:
 • Zaměstnanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření, Sociální služby a komunity
 • Leták PR OPZ.pdf
KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr
 • podrobnosti u mého vybraného opatření – kliknu na své opatření
KROK 4. Konzultuji projekt s MAS
 • účastním se aktuálního školení pro žadatele
 • konzultuji svůj záměr v MAS – kontaktní osoba: Ing.arch. Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889
KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt
Postup pro založení žádosti o dotaci z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz – vyplnit uživatelské jméno a heslo – záložka Žadatel – záložka Nová žádost – výběr OP: Operační program Zaměstnanost – výběr výzvy: OPZ – (03_16_047) –  Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje individuální projekt – s vazbou na integrovaný nástroj – výběr podvýzvy (svislá lišta vlevo): Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity – neinvestice (I.).

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu