Podrobnosti

Aktivity projektu jsou určeny pro:

 1. osoby pečující o osobu blízkou a nemají pracovní poměr, mohou být v evidenci ÚP, ale tato evidence není podmínkou pro účast v projektu, osoby se zdravotním handicapem či jiným zdravotním omezením, bez pracovního poměru, mohou být také klienty různých organizací poskytujících sociální služby, osoby nezaměstnané – projekt není určen pouze osobám, které jsou evidované na Úřadu práce. Je pro osoby nezaměstnané a dále pro ty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu omezení či z důvodu péče o osobu blízkou uvažují o změně zaměstnání.
 2. Organizace, které působí v oblasti sociálního začleňování

 

Aktivity pro 1. cílovou skupinu

 • společný motivační kurz – 1 měsíc – vždy tři dny v týdnu po pěti hodinách – 12 setkání (cílem je posílení osobních schopností a dovedností umožňujících návrat do zaměstnání)
 • pracovní setkávání v komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí – 1 měsíc – 2 x týdně
 • individuální poradenství
 • individuální trénink mozku pomocí terapie EEG Biofeedback
 • součinnost při vyhledávání pracovního místa – i na zkrácený úvazek
 • možnost práce na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek – zaměstnavatelům je zajištěn pro účastníky projektu mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo

Místo realizace:
Aktivity projektu budou  probíhat v prostorách organizace Sdružení SPLAV, z. s.  v Rychnově nad Kněžnou na adrese Javornická 1560 (bílá budova pod krytým bazénem, vedle PENNY marketu) a pro účastníky jsou realizovány zcela zdarma.

Účastníkům projektu budou propláceny náklady na dopravu na aktivitu a zpět, dále bude zajištěno stravování.

 

Aktivity pro 2. cílovou skupinu – tzv. „SÍŤOVÁNÍ“

 • porady – setkávání organizací – vzájemné představení své činnosti, informace o chystaných akcích, plánování společných aktivit v rámci – antidiskriminační kampaně
 • happeningy – setkávání střídavě v jednotlivých organizacích – zapojení klientů do aktivit – společné trávení času, společné aktivity
 • práce na zkoušku – možnost zaměstnání absolventa kurzu na 3 měsíce
 • možnost vzdělávání – přednášky
 • propagační materiály, pořádání akcí pro veřejnost za účelem představení organizací
 • využívání komunitní zahrady v Doudlebách n. Orlicí – pro své terapeutické aktivity, pro aktivizaci klientů, možnost spojit s prohlídkou zámku, je možno využít zázemí SPLAVU, domluvit se na přípravě programu a zajištění aktivit