SCLLD dokument

SCLLD byla schválena MMR

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV 2021-27 byla schválena na zasedání Valné hromady MAS ve dnech 9.-11. března 2021 formou per rollam. Počátkem června byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj a dne 2.8.2021 byla řídícím orgánem MMR schválena.