OPZ

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (PR OPZ)

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím investiční priority 3 prioritní osy 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejího specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.

CHCI DOTACI

OPATŘENÍ  PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ:

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost:
výzva uzavřena

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost:
výzva uzavřena

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost:
výzva uzavřena

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost:
výzva uzavřena

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)

Vyhlášena výzva do programového rámce Zaměstnanost:
výzva uzavřena

Operační program Zaměstnanost (PR OPZ)