Připravované výzvy SZP

V současné době ještě není připravena žádná výzva MAS vyhlášená ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky, na základě které lze v letech 2023 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele. Předpokládáme vyhlášení první výzvy na podzim 2024.