Demokracie ve vzdělávání

Zámek Rychnov nad Kněžnou 22. – 23. září 2020

Ve dnech 22. – 23. 9. 2020 Vás rádi uvidíme na rychnovském zámku na tentokrát opatrnějším festivalu/konferenci NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ na téma

Demokracie ve vzdělávání – jak připravit žáky na demokratickou společnost?

Pro všechny, kteří nebyli zveřejňujeme záznamy debat.

Ve dvou panelových debatách, které s Vámi sdílíme, jsme se v MAP na Rychnovsku věnovali otázkám, zda školy mohou posilovat demokratické kompetence žáků a připravit je tak na život v demokratické společnosti a jestli tak dělají. Spolu s hosty jsme hledali odpovědi na otázky, jestli jsou školy připraveny na výchovu k demokracii a jestli se tato výchova od škol očekává. Jaké překážky stojí v cestě k tomu, aby děti zažívaly atmosféru demokratického způsobu vzdělávání na vlastní kůži a jestli můžeme po 30 letech fungování demokratické společnosti čekat, že noví dospělí už budou principy demokratické rozpravy, odpovědnosti a rozhodování považovat za samozřejmost a budou si umět klást nové otázky.

První panelová debata 22. září

Z pohledu ředitele, pedagoga a studenta nahlíželi na současnost i budoucnost vzdělávání k občanství Jaroslav Jirásko, Michal Tačík a Michal Pajer.

Druhá panelová debata 23. září

Z pohledu pedagoga, studenta a lektora inovativních metod nahlíželi na současnost i budoucnost vzdělávání k demokracii Pavel Motyčka, Jan Štěpánek a Dan Vykoukal.

Dvě slunná zářijová odpoledne debat a workshopů.

Můžete si stáhnout Plakat.pdf, newsletter s Plakat_program_A3.pdf a také je volně šířit.

 

Program:

Úterý 22. září 2020

13:00 Zasedání Řídícího výboru MAP

14:30 Zahájení Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, další hosté a hostitelé

15:00 panelová debata: Učíme ve škole žáky demokratickým kompetencím? A co očekávají rodiče?

17:00 workshop: Petra Dočkalová, Terénní učitelka: Je svoboda, demokracie člověku přirozená? Dá se naučit? „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

17:00 workshop: Michal Tačík, učitel ZŠ Hanspaulka v Praze, finalista Global Teachers Prize: Principy osobnostní a sociální výchovy v zájmu demokratických postojů

 

Středa 23. září 2020

14:30 panelová debata: Jsme ve školách připraveni na výchovu k demokracii? Patří jejich posilování do školy?

  • Jan Štěpánek (předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Královéhradeckého kraje)
  • Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi)
  • Pavel Motyčka (učitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, finalista Global Teachers Prize 2020)

16:00 workshop: Pavel Motyčka (finalista Global Teacher Prize, učitel Arcibiskupského gymnázia a dřívější místostarosta v Kroměříži): Výchova k demokracii jako základní téma společenských věd

18:00 workshop: Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi): Škola jako vězení / škola jako místo svobody

Potkáme se znovu v prostorách Zámku Rychnov nad Kněžnou.

Chcete nahlédnout do minulé akce v roce 2019?

Za podporu při realizaci akce a společné pořádání sousednímu projektu MAP na Kostelecku pod NAD ORLICÍ, o.p.s. a panu Janu Kolowrat-Krakovskému, majiteli Rychnovského zámku.