Uzavřené výzvy OPŽP

Výzva č. 1 MAS Sdružení SPLAV – OPŽP
1. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 1.9.-30.9.2023
Kontaktní osoba: Petr Hudousek

Výzva č 1

Přílohy:

Formulář projektového záměru
Kritéria pro výběr projektů 

Další dokumenty výzvy:

Specifická pravidla CLLD 
Výpočet bodů projektových záměrů
Struktura projektové studie
Průkaz energetické náročnosti před realizací
Průkaz energetické náročnosti po realizaci