Uzavřené výzvy OPŽP

V tuto chvíli ještě není žádná uzavřená výzva MAS vyhlášená z operačního programu Životní prostředí, na základě které lze v letech 2021 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.