NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

8. VÝZVA  otevřena

7. VÝZVA  uzavřena

6. VÝZVA  uzavřena

5. VÝZVA  uzavřena

4. VÝZVA  uzavřena

3. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k fichi Nezemědělské podnikání

Plánované výzvy:

  • rok 2017, 2018, 2020, 2022

Způsobilé výdaje:

  • investice do vybraných nezemědělských činnosti dle Klasifikace ekonomických činností
  • ! Činnosti sportovní, zábavní a rekreační mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací infrastrukturu

Příjemce:

  • mikropodniky a malé podniky a fyzické osoby ve venkovských oblastech, zemědělci

Míra podpory:

  • 45% malý podnik, 35% střední podnik, 25% velký podnik, režim de-minimis nebo bloková výjimka

Výše způsobilých výdajů:

  • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: