Certifikovaná přírodní zahrada

 Co je to přírodní zahrada?cerifikat_pritodni_zahrada

Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.
Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další. Jsou-li tato kritéria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“. Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou.
Přírodní zahrady jsou iniciativou spolkové země Dolní Rakousko ve spolupráci s organizací “Natur im Garten” a četnými partnery. Do České republiky se projekt dostal již v roce 2001 a neustále se zde rozšiřuje. Jeho hlavním nositelem u nás je spolek Přírodní zahrada z.s., který spolupracuje s partnery z různých regionů republiky. Více info na www.prirodnizahrady.eu

1.10. 2020 se i nám pro Zahradu Dobromysl podařilo získat Certifikát přírodní zahrady.

Kritéria přírodní zahrady:

Základní kritéria (musí být splněna všechna):

 • nepoužívat pesticidy
 • nepoužívat umělá hnojiva
 • nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 ze 14):

 • živý plot z planých keřů
 • přirozená louka, prvky louky
 • divoké porosty
 • divoký koutek
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 z 16):

 • kompost
 • “domečky“ pro zvířecí pomocníky
 • využití dešťové vody
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
 • mulčování
 • zeleninové záhony a bylinky
 • ovocná zahrada a bobulové keře
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení