3. ROČNÍK

Na podzim 2021 proběhly dvě kola 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol na Rychnovsku, Dobrušsku a Kostelecku. Otázky a úkoly řešili žáci ve tříčlenných družstvech.

1. kolo třídní proběhlo 6.října 2021 online jako znalostní test na PC na 25 min složený z 50 otázek s možnostmi a,b,c týkajících se historie, osobností, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Nejlepších 10 družstev postoupilo do druhého, regionálního kola.

2. kolo regionální proběhlo ve středu 3. listopadu 2021 od 9 h do 13 h ve velkém sále Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou jako zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury, sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu. Poté žáci představili před porotou volitelnou formou téma, které si připravili. Na výběr měli oblíbené místo, osobnost regionu nebo jak chránit přírodu. Zvítězila děvčata s názvem družstva Čmeláčci z Gymnázia F.M. Pelcla v Rychnově n. Kn. Odtud byli také loňští vítězové a žáci s umístěním tentokrát na třetím místě, chlapci z družstva Nepříliš originální název. Na druhém místě se umístili chlapci ze základní školy v Rokytnici v O.h. s názvem družstva Intenzo. Finále zpestřila dvě taneční vystoupení žáků Domu dětí a mládeže v Rychnově n. Kn. z tanečního klubu RK CRAZY a POJKY.

Odborná komise:

PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov
Ing. David Rešl – vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory
Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce
PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, pedagog
Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h.

Všichni finalisti obdrželi krásné ceny a zážitky a ti nejlepší se proletí letadlem nad Rychnovskem. Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n. Kn.

Záznam z finále: https://youtu.be/ADeK3fA16bQ

Fotografie z finále 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí

Fotografie z letu výherců 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí