IROP 2021-27

Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027

Připravované výzvy

Otevřené výzvy

Uzavřené výzvy

Základní informace

Přehled podporovaných opatření:

  • Doprava (Bezpečná nemotorová doprava; Infrastruktura pro cyklistickou dopravu)
  • Veřejná infrastruktura (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí)
  • Hasiči ( Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V)
  • Vzdělávání (Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol)
  • Sociální služby
  • Kultura (Revitalizace kulturních památek; Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí)
  • Cestovní ruch (Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu)

Vyhlašování výzev – cca od května/června 2023, úvodními opatřeními budou pravděpodobně doprava a sociální služby, další výzvy budou následovat na podzim, resp. v následujících letech.

Alokace pro MAS Sdružení SPLAV na celé programové období 2021-29 je 61 mil. Kč, nyní máme k dispozici k rozdělení cca 43 mil. Kč, zbylá částka v případě úspěšného čerpání dotace bude přidělena po roce 2025. Podíl dotace CLLD zůstává 95 %.