icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE

  

 

Opatření 5 Výchova a vzdělávání - investice

 

Jedná se o nejžádanější opatření především ze strany obcí, ale i samotných vzdělávacích institucí.  Naplňování opatření bude povzbuzováno i cílenou animací ze strany MAS a Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání, který bude pro region zpracováván. Podpořené projekty budou v souladu s vytvářenou koncepcí.

 

Podporované aktivity:

 

1. Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

– podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení
- Podpora sociální inkluze
- zeleň v okolí budov a na budovách
- herní prvky

 

2. Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Rozšiřování kapacit základních škol (pouze území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou) - stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity zařízení ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
- Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
- zeleň v okolí budov a na budovách

 

3. Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
- zeleň v okolí budov a na budovách

 

4. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce:
v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- zeleň v okolí budov a na budovách

 

5. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- zeleň v okolí budov a na budovách