icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice

  

 

Pravidla:

 Specifická pravidla.pdf Nové!

 

Přílohy:

 P1 Postup pro podání ZoP v MS2014 62.výzva.doc

 P2A Vzor Podmínek RoD pro PO OSS.docx

 P2B Vzor Podmínek RoD.docx

 P2C Vzor Podmínek StV.docx

 P2D Krácení pen. prostř. při porušení Podmínek StV.docx

 P2E Vzor Podmínek RoD - Komunitní centra bez VP.docx

 P2F Vzor Podmínek RoD - Komunitni centra SOHZ.docx

 P2G Vzor Podmínek RoD - Soc. byd. de minimis.docx

 P2H Vzor Podmínek RoD - Sociální bydlení SOHZ.docx

 P3 Metodické listy indikatorů.docx

 P4A Osnova studie proveditelnosti 62 Deinstitucionalizace.docx

 P4B Osnova studie proveditelnosti 62 Rozvoj sociálních služeb.docx

 P4C Osnova studie proveditelnosti 62 Rozvoj komunitnich center.docx

 P4D Osnova studie proveditelnosti 62 Sociální bydlení.docx

 P5 Dokladování způsobilých výdajů.docx

 P6 Kritéria sociálních služeb transformace a deinstitucionalizace.docx

 P7 Transformační plán deinstitucionalizace.docx

 P8 Souhlasné stanovisko subjektu - sociální služby deinstitucionalizace.docx

 P9 Souhlasné stanovisko Kraje - komunitní centra.docx

 P10 Souhlasné stanovisko obce - sociální bydlení.docx

 P11 Žádost o pověření - sociální bydlení.docx

 P12 Potvrzení o podání žadosti - sociální bydlení.docx

 P13A Model doba poveření sociální bydlení.xlsx

 P14B Model míra dotace sociální bydlení.xlsx

 P15 Pověřovací akt MMR - sociální bydlení.docx

 P16 Seznam ZSJ s vyloučením nové výstavby.docx

 P17 Prohlášení o příjmech a vlastnictví.docx

 P18 Prohlášení o souladu s ETHOS.docx