icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice

  

 

Pravidla:

Specificka-pravidla-2_1-CLLD_v-1-1_final.pdf

 

Přílohy:

 P1 Postup pro podání ŽoP v MS2014.doc

 P2A Vzor Podmínek RoD pro PO OSS - Deinstitucionalizace Rozvoj soc. služeb.docx

 P2B Vzor Podmínek RoD - Deinstitucionalizace Rozvoj soc. služeb.docx

 P2C Vzor Podmínek StV - Deinstitucionalizace Rozvoj soc. služeb.docx

 P2D Krácení prostředků při porušení Pod.Dopisu MMR StV - Deinstitucionalizace Rozvoj soc. služeb.docx

 P2E Vzor Podmínek RoD - Komunitní centra bez VP.docx

 P2F Vzor Podmínek RoD - Komunitní centra SOHZ.docx

 P2G Vzor Podmínek RoD - Sociální bydlení SOHZ de minimis.docx

 P2H Vzor Podmínek RoD - Sociální bydlení SOHZ.docx

 P3 Metodické listy indikátorů.docx

 P4B Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb.docx

 P4C Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center.docx

 P4D Osnova studie proveditelnosti - Sociální bydlení.docx

 P5 Dokladovaní způsobilých výdajů.docx

 P8 Souhlasne stanovisko subjektů - soc. služby deinstitucionalizace.docx

 P9 Souhlasné stanovisko Kraje - komunitní centra.docx

 P10 Souhlasne stanovisko obce - soc. bydlení.docx

 P11 Žádost o pověření - soc. bydlení.docx

 P12 Potvrzení o podaní žádosti - soc. bydlení.docx

 P13A Model doba pověření - soc. bydlení.xlsx

 P14B Model míra dotace - soc. bydlení.xlsx

 

Odkaz na výzvu: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD