icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice

  

 

Pravidla:

 Specifická pravidla.pdf Nové!

 

Přílohy: Nové!

 P1 Postup pro podání ŽoP v MS2014.doc

 P2A Vzor Podmínek RoD pro PO OSS.docx

 P2B Vzor Podmínek RoD 62 v 1.2.docx

 P2C Vzor Podmínek StV.docx

 P2D Krácení peň. prostř. při porušení Pod. StV.docx

 P2E Vzor Podmínek RoD - Komunitní centra bez VP.docx

 P2F Vzor Podmínek RoD - Komunitní centra SOHZ.docx

 P2G Vzor Podmínek RoD - Soc. byd. de minimis.docx

 P2H Vzor Podmínek RoD - Sociální bydlení SOHZ.docx

 P3 Metodické listy indikátorů.docx

 P4A Osnova studie proveditelnosti Deinstitucionalizace.docx

 P4B Osnova studie proveditelnosti Rozvoj socialních služeb.docx

 P4D Osnova studie proveditelnosti Sociální bydlení.docx

 P5 Dokladování způsobilých výdajů.docx

 P6 Kritéria sociálních služeb transformace a deinstitucionalizace.docx

 P7 Transformační plan - Deinstitucionalizace.docx

 P8 Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby, deinstitucionalizace.docx

 P9 Souhlasné stanovisko Kraje - komunitní centra.docx

 P10 Souhlasné stanovisko obce - soc. bydlení.docx

 P11 Žádost o pověření - soc. bydlení.docx

 P12 Potvrzení o podání žádosti - soc. bydlení.docx

 P13 A Model doba pověření soc. bydlení.xlsx

 P14 B Model míra dotace soc. bydlení.xlsx

 P15 Pověrovací akt MMR Sociální bydlení.docx

 P16 Seznam_ZSJ_s_vyloucenim_nove_vystavby.docx

 P17 Prohlášení o příjmech a vlastnictví.docx

 P18 Prohláení o souladu s ETHOS.DOCX